Translating Saabinfo.se to english!

We have noticed a huge increase in international visitors on this site. We have therefore begun to translate the website into English.

If an article is available in English, there is a link at the bottom of that article that leads to the English version.

It is also possible to choose English in the right sidebar or at the bottom of each page to get to all the available English articles.

Stay tuned!

Påbörjad översättning till engelska

Vi har märkt en stor tillströmning av internationella besökare på den här webbplatsen, så nu har vi påbörjat arbetet med att översätta webbplatsen till engelska.

Om en artikel finns tillgänglig på engelska så finns det en länk längst ner i artikeln som går till den engelska versionen.

Det går också bra att välja English i den högra sidebaren eller längst ner på hemsidan för att komma till alla tillgängliga engelska artiklar.

Saab employees returns to the factory!

Earlier this week, it was written in a post on Saabsunited.com that employees at the factory in Trollhättan has begun to return to work, under the new Swedish Saab owners NEVS.

It has previously been clear that NEVS would resume production of the Saab 9-3. It was also revealed earlier this year that the new car will be completely free of GM parts once completed.

Production will not begin immediately, since the factory must be adapted to the new machines and all new replacement for the old GM produced parts must be negotiated and developed.

This will undoubtedly be an exciting year for us following the Saab developments!

Bookmark Saabinfo.se now for the latest news!

Anställda återvänder till Saab-fabriken

Tidigare under veckan skrevs ett inlägg på Saabsunited.com att anställda på fabriken i Trollhättan har börjat återvända till sitt arbete, numera hos de nya svenska Saab-ägarna NEVS.

Det har tidigare varit klart att NEVS skulle återuppta produktionen av Saab 9-3. Man avslöjade också tidigare i år att den nya bilen kommer att vara helt fri från GM-delar när den står klar, vilket vi tror att alla Saab-entusiaster är positiva till.

Produktionen kommer dock inte att påbörjas direkt, då fabriken måste anpassas för de nya maskinerna och alla nya ersättare till de tidigare GM-producerade delarna måste förhandlas och utvecklas.

Detta kommer utan tvekan att bli ett spännande år för oss som följer Saab-utvecklingen!

Bokmärk Saabinfo.se redan nu för de senaste nyheterna!

1 2 3