Bara varmluft i AC

På Saab 9000 kan systemet haka upp sig så att det exempelvis endast blåser varmluft. Detta kan i många fall lösa sig genom en enkel omstart och kalibrering av AC-systemet.

Så här nollställer och kalibrerar man systemet på Saab 9000:

  1. Vrid på tändningen
  2. Håll in AUTO och OFF samtidigt på ACC-enheten
  3. Avvakta och låt enheten jobba igenom kalibreringen. Du kommer att höra hur alla spjällen öppnas och stängs.

Kontrollera sedan om kalluften återigen fungerar.