Släcka serviceindikator

Att nolla serviceindikatorn på en Saab 9-3 är enkelt.

1. Vrid på tändningen.
2. Håll ner bromspedalen och håll den nere.
3. Tryck på CLEAR-knappen en gång
4. Håll in CLEAR-knappen och fortsätt hålla in den medan ”CLEARED” och ”SERVICE” syns på displayen. Släpp sedan CLEAR-knappen och bromspedalen.
5. Din serviceindikator är nu nollställd!

Här är en video som visar och förklarar hur det går till: