Limp home-återställning

Guiden nedan visar hur man återställer bilen från limp home-läge. Observera att det förmodligen finns en bra anledning till att bilen gick in i limp home-läge från första början. Säkerställ att problemet är åtgärdat före du fortsätter med proceduren nedan.

Återställa från limp home-läge

  1. Koppla från pluskabeln på batteriet
  2. Ta bort plastkåpan runt oljestickan
  3. På passagerarsidan där kåpan har suttit så ser du en svart metallkåpa, ta bort den (sitter med 2 st 10mm-bultar som bara behöver lossas lite). När den väl är borta kommer du att se hjulet som gasvajern är ansluten till.
  4. Om du tittar rakt mot hjulet så har du en främre del och en inre del. Den inre delen har kuggar på överdelen. I normalläge ska endast den yttre delen röra sig när du gasar. I limp home-läge så rör sig båda delarna.
  5. För att återställa från limp home så ska den inre delen roteras motsols tills den klickar och hamnar på sin plats och hålls tillbaka av en sorts brytare/switch. För att kunna rotera den inre delen så måste du först släppa på den fjäder som syns nere till höger.
  6. Kontrollera att detta lyckades genom att dra i gasvajern – den inre delen ska inte längre röra sig med den yttre.
  7. Anslut sedan pluskabeln på batteriet igen.

 

Videon nedan visar hur den här proceduren görs efter att plastkåpan är borta.