Fordonsskatt

Vilken månad ska fordonsskatten betalas?

Betalningsmånad bestäms utefter slutsiffran i fordonets registreringsnummer. Tabellen ser ut så här:

Slutsiffra Betalningsmånad Ytterligare betalningsmånad vid årsskatt >3 600 kr
0 Mars juli och november
1 April augusti och december
2 Maj september och januari
3 Juni oktober och februari
4 Augusti december och april
5 Oktober februari och juni
6 November mars och juli
7 December april och augusti
8 Januari maj och september
9 Februari juni och oktober

Ägarbyte

Om ett ägarbyte sker i den månad som skatten ska betalas så övergår skattskyldigheten inte till den nya ägaren. Detta gäller även om ägarbytet sker före det datum som skatten ska vara betald.

Påställning

Vid en påställning är det den person som är registrerad ägare vid påställningsdatumet som är skyldig att betala in skatten.

Ägarbyte och påställning vid samma tillfälle

Om ett fordon ska ställas på i samband med ett ägarbyte så kommer antingen den nya eller gamla ägaren att bli skattskyldig. Detta beror på hur och i vilken ordning som respektive anmälan anländer till Transportstyrelsen.

Använd gärna Transportstyrelsens mobilapp ”Mina Fordon” – då sker ägarbytet omgående och man kan också anmäla en påställning från samma dag. Då blir den nya ägaren skattskyldig.

Mer information om fordonsskatt finns på Transportstyrelsens hemsida.