Byte av mittbälte bak

Byte av mittbälte bak på Saab 9-5 är möjligt, men aningen tidskrävande. I mitt fall hade jag köpt en skinninredning på en lokal bilskrot där mittbältet var avklippt, förmodligen pga att de inte säljer inredning med hela bälten efter eventuell krock. Lösningen är att ta mittbältet från den gamla klädseln och montera det i den nya klädseln. Eftersom mittbältesmekanismen sitter integrerat i sätet så är det en lite större operation som behöver göras.

  1. Avlägsna plastdelen där bältet går in i stolen. Var försiktig så att du inte skadar de fyra hakar som delen sitter i.
  2. Höj upp nackstöden på båda sidor om bältet och dra försiktigt klädseln åt sidan. På respektive sida finns det en bult som måste skruvas ur för att du ska få lös bältet. Det är tight, men fullt möjligt. Jag har gjort detta på både tyg- och skinnklädsel utan att skada klädseln.
  3. Ta bort den stora kåpan på baksidan av själva ryggstödet. Den sitter med clips, så börja med att rycka den försiktigt utåt tills clipsen lossnar och gör detta runt hela botten, samt höger och vänster sida. På ovansidan ska den bara glida ur.
  4. När den stora kåpan på baksidan är borta så kommer du att se en silvrig kåpa med fyra bultar i vardera hörn. Skruva ur dessa fyra, dock ej den i mitten, och du har nu lossat på hela bältesmekanismen och bör kunna dra ut hela bältet.
  5. Montera i den nya bältesmekanismen i omvänd ordning.