Byte av glidsko för fönsterhiss

Om din ruta plötsligt verkar ha lossnat invändigt, antingen går den inte upp eller ner alls eller så går den ner snett, så är det förmodligen en eller båda glidskorna som har gått sönder. Själva bytet är väldigt enkelt och en ny glidsko kostar mellan 25-30 kr att inhandla.

Nedan finns en utmärkt instruktionsvideo på engelska i hur man byter dessa glidskor.