Läsa felkoder

Så här läser man ut felkoder på Saab 9000 (trionic 5):

 1. Vrid nyckeln till OFF
 2. Vrid nyckeln till ON
 3. CHECK ENGINE-lampan ska då:
  1. Lysa med fast sken under ca 3 sekunder
  2. Vara släckt under ca 3 sekunder
  3. Lysa med fast sken under ca 3 sekunder
  4. Slockna under ca 2 sekunder – blinkkod kommer sedan.
 4. CHECK ENGINE-lampan blinkar ett antal gånger med 0,4 sekunder korta blinkningar. Om den visar flera felkoder så släcks lampan under 2 sekunder innan nästa felkod kommer.
 5. Efter att sista felkoden visats så släcks CHECK ENGINE-lampan i 3 sekunder och tänds igen i 3 sekunder, därefter upprepas felkoderna tills du vrider bilen till OFF.

Hitta nya reservdelar här (sök med ditt reg.nr.)
Reservdelar från kända märken hos Autoexperten.se
Billiga bilreservdelar hos Skruvat.se

Felkoder:

ANTAL BLINK – FUNKTION

2 – Tryckgivare, inloppsluft
3 – Tempgivare, insugningsrör
4 – Tempgivare, kylarvätska (Placerad på baksidan av motorn i insugsör mot toppen)
5 – Spjällägesgivare
6 – Syresensor
7 – Adaption
8 – Urluftningsventil
9 – Styrdon internt fel

Du kan åtgärda felen och sedan släcka felkoderna (Check Engine-lampan) genom att lossa på batterikabeln. Felkoderna kommer att ligga kvar i minnet, men Check Engine-lampan kommer inte att lysa om felen inte återkommer. För att ta bort felkoderna helt så krävs Saabs diagnostikverktyg tech 2.