Bilförsäkring SAAB

Försäkring är något som krävs för alla bilar – inte bara SAAB. Alla fordonsägare är skyldiga att ha en av tre olika försäkringstyper på sin bil. Läs nedan om vad de olika försäkringstyperna generellt omfattar. Observera att villkoren kan skilja mellan de olika försäkringsbolagen.

Försäkring

Det finns flera bolag som erbjuder försäkring för SAAB. Priset för en bilförsäkring varierar och baseras på hur stor sannolikhet det är för att du ska behöva använda försäkringen. Detta räknar försäkringsbolaget ut när de gör en bedömning när du tecknar din bilförsäkring.

Moderna Försäkringar

 

Jag hade min bilförsäkning SAAB 9-5 hos Moderna Försäkringar och var nöjd. När du väljer försäkringsbolag måste du tänka på ett par saker för att det skall bli så bra som möjligt för dig och ditt bilägande.

  1. Priset
  2. Självrisken
  3. Hel- eller halvförsäkring
  4. Får du en hyrbil vid skada på din bil?
  5. Årsvis eller månadsvid betalning av försäkringspremien

saab försäkring

Trafikförsäkring för SAAB

Den registrerade ägaren till en bil som är i trafik måste minst ha en trafikförsäkring från och med den dag som bilen tas i bruk. Trafikförsäkringen är lagstadgad och täcker skador på personer eller annans egendom som kan orsakas av tredjepart i samband med en trafikolycka.

Halvförsäkring

Halvförsäkring är ett komplement till trafikförsäkring och omfattar även stöld-, brand-, glas-, maskin-, räddnings- och rättskyddsförsäkring.  I försäkringstermer består en halvförsäkring av en trafikförsäkring och delkasko.

Väljer du en bilförsäkring med halvförsäkring kan du få ersättning om till exempel följande händer med din SAAB:

Ersättning vid stöld

Om någon stjäl något från din SAAB eller stjäl hela bilen då har du något som kallas stöldförsäkrning som ingår. Du får då ersättning från din försäkring

Ersättning vid eld

Skulle elektroniken kortslutas eller din bil fatta eld kan du få ersättning från ditt försäkringsbolag.

Glasförsäkring

Får du ett stenskott eller rutan går sönder får du det fixat.

Maskinförsäkring

Om din bil inte har gått allt för många mil har du makinförsäkring om till exempel bilens motor går sönder.

Räddningsförsäkring

Om din SAAB (mot all förmodan) slutar fungera så täcker försäkringen kostnaden för bärgning.

Rättsskyddsförsäkring

Gör du något misstag i trafiken och blir stämd så ingår rättsskyddsförsäkring oftast i din bilförsäkrings halvförsäkring.
Använder du din halvförsäkring måste du betala en självrisk. Självrisken varierar för olika bilförsäkringar och kan kosta upp till flera tusen kronor.

Helförsäkring för SAAB

Helförsäkring är ett komplement till både trafikförsäkring och halvförsäkring och täcker vagnskador på det egna fordonet i samband med trafikolycka. Om du till exempel kör av vägen med din SAAB så får du bara ersättning från din bilförsäkring om bilen är helförsäkrad.

Välja bilförsäkring

När du ska välja bilförsäkring för SAAB 9-5, SAAB 9-3 eller SAAB 9000 finns det ett antal saker att tänka på. Att välja rätt bilförsäkring är viktigt. Både för att du inte ska betala mer än nödvändigt, men också för att du inte ska drabbas om du råkar ut för en olycka. Fundera på följande när du jämför bilförsäkring.

Trafikförsäkring, halv- eller helförsäkring

När du ska välja försäkring för din bil så börja med att bestämma om din bil ska vara halv- eller helförsäkrad. Är din bil gammal och inte värd så mycket kan en halvförsäkring räcka. Har du en bil i mycket dåligt skick som knappt är värd något alls så kan en trafikförsäkring räcka.

Byta försäkringsbolag

När du tecknar en bilförsäkring så gäller den i ett år. Du är sedan fri att antingen förlänga försäkringen hos ditt nuvarande försäkringsbolag eller så kan du byta till en ny försäkring hos ett annat bolag.

Tilläggsförsäkringar

Är du mycket beroende av din bil kan du behöva en tilläggsförsäkring. Om din bil är på verkstad en längre tid kanske du behöver ha en hyrbil? Det är mycket vanligt att gratis hyrbil ingår eller kan adderas till en bilförsäkring.

Moderna Försäkringar

 

Försäkring för ny bil

När du köper en ny bil ingår normalt en vagnskadegaranti de tre första åren bilen är registrerad. Då räcker det med att ha bilen halvförsäkrad. När det gäller SAAB blir det extra viktigt att försäkra dig om att du har en vagnskadegaranti. Har du inte det så måste du välja helförsäkring på nyare bilar.