Byte av turbo SAAB

Jämför pris på service & reparationer

  • Kunder hos Autobutler.se sparar mellan 20-40 % på reparationer
  • Prisgaranti om du får ett billigare pris
  • 236 st anslutna verkstäder
  • Betyg på Trustpilot 4.6/5
  • Mer än 900 000 har använt prisjämförelsetjänsten Autobutler.se

En guide för byte av turboaggregat på 4-cylindriga Saab 9-5 hämtad från WIS.

Här finns även ett blogginlägg med bilder från ett byte av turbo: https://thesaabguy.wordpress.com/2010/07/06/5/

Rekommenderad procedur före du byter turbon för att rensa oljerester.

1. Hissa upp bilen, placera ett kärl under bilen och tappa ur oljan genom avtappningspluggen i oljetråget. Sätt tillbaka avtappningspluggen.

2. Sänk bilen och fyll på med olja till MAX-markeringen. Avståndet mellan markeringarna motsvarar en volym på 1 liter.

3. Starta motorn och låt den gå på tomgång tills termostaten öppnar (kylfläkt startar).

4. Hissa upp bilen och tappa ur oljan igen. Sätt tillbaka avtappningspluggen. Åtdragningsmoment : 25 Nm (19 lbf ft)

5. Lossa oljefiltret och ta bort filtret. Torka runt gängorna där oljefiltret suttit på motorn.

6. Smörj gummipackningen på det nya oljefiltret med motorolja och montera den . Dra åt filtret för hand, det ska inte sitta för hårt. Då riskerar man att förstöra gängorna.

7. Sänk bilen och fyll på med olja till MAX-markeringen.

8. Kontrollera att det inte finns oljeläckage efter att motorn startats .

Oljekapacitet
4,0 liter inklusive filter

Här läser du mer om reservdelar till din SAAB.

För att demontera den gamla turbon

Varning
Tänk på att motorn kan vara mycket varm om den nyligen varit startad. Kylvätskan och oljan är varm och det finns också en risk att bränna sig på avgasgrenröret.

01_saab_9-5_turbo_wis

1. Öppna locket till expansionskärlet för kylvätskan för att släppa trycket i systemet.

2. Hissa upp bilen.

3. Ta bort den nedre frontkåpan.

4. Tappa ur kylvätskan.

02_saab_9-5_turbo_wis

5. Ta bort turbostödet.

6. Lossa returoljenippeln och röret från turbon till cylinderblocket, samt hålet i blocket.

7. Lossa oljeledningen mellan oljefilteradaptern och turbon (vid turbon).

8. Sänk bilen till golvet.

03_saab_9-5_turbo_wis

9. Demontera bypassröret och ventilen.

Obs! Det finns en O-ring vid bypassledningens infästning till turbo insugningsrör.

10. Dra ur kontakten från styrventilen.

11. Koppla ur luftmassemätarens kontakt.

12. Lossa slangarna till turbon.

13. Skruva av vevhusventilationsrörets ihåliga bult från insugsröret och skruva loss bulten från topplockskåpan.

14. Böj röret och kablarna åt sidan.

15. Ta bort motorlyftöglan.

16. Ta bort luftmassemätaren och dess luftslang, sitter med två slangklämmor.04_saab_9-5_turbo_wis

17. Demontera avgasgrenrörets värmesköld. Värmeskölden sitter fäst med en mutter och två clips på undersidan.

18. Lossa snabbkopplingen på slangen med ett bränsleledningsverktyg (83 95 261).

19. Lossa insugsrörets V-klämma på turbon.

20. Lyft ut insugsröret.

21. Lossa slangklämman på slangen mellan laddluftkylaren och turbon (vid turbon). Täpp igen slangen (med tejp eller skruv) för att förhindra att smuts kommer in i slangen.

22. Lossa det främre avgasröret från turbon.

23. Sänk försiktigt ned det främre avgasröret från turbon.

Viktigt! Den flexibla bälgen på den främre delen av avgassystemet får inte böjas mer än 5 grader från sitt neutrala linjen. Detta innebär att om det främre avgassystemet blir hängande fritt så får det inte böjas mer än av sin egen tyngd. Om belastningen på röret är för stor, finns det en risk att dess komponentdelar deformeras permanent. Detta kan orsaka buller, läckage och så småningom totalt haveri av systemet.

05_saab_9-5_turbo_wis

24. Ta bort oljeröret från oljefilteradaptern. Tänk på att spara samtliga kopparbrickor.

25. Lossa kylvattenröret från turbon.

26. Lossa kylvattenrörsbulten från vattenpumpen.

27. Drag av kylvätskans returrör den från cylinderhuvudet och även från trycksensorfästet.

28. Lossa ledningenbulten för kylvätskereturen vid turbon.

29. Lossa muttrarna som håller fast turbon till avgasgrenröret.

Obs! Applicera motorolja eller liknande på muttrarna och skruva försiktigt av dem.

06_saab_9-5_turbo_wis

30. Ta bort turbon.

För att montera ny turbo

07_saab_9-5_turbo_wis

Viktigt Det är viktigt att det finns olja i turbolagerhuset när motorn startas. En extra kontroll bör göras när man provar en ny turbo. Fyll turbooljeinloppet med olja från oljekanna. Vrid på kompressorhjulet för hand många gånger för att säkerställa att olja tränger in i lagren.

Obs! Smörj dubbarna tunt med Molycote 1000, del nr 30 20 971 eller liknande.
Obs! Spraya kontakten med Kontakt 61. 30 04 520, innan du monterar.

1. Montera turbo. Dra endast åt de två övre låsmuttrar vid anslutningen mellan turbon och den främre avgassystemet. Åtdragningsmoment : 24 Nm ( 18 lbf ft ).

Viktigt! Vid montering av främre avgassystemet till turbon ska muttrarna dras åt växelvis för att inte snedvrida flänsen. Flänsen får inte anligga mot turbo anslutningsfläns.

2. Montera returröret för turbons kylvätska. Montera med nya kopparbrickor.

Åtdragningsmoment :
Nippel i topplocket : 35 Nm ( 26 lbf ft )
Banjoskruv, topplock : 25 Nm ( 18 lbf ft )
Coolant returledningen / turbo 25 Nm ( 18 lbf ft )
Clamp , kylvätska returledning 9 Nm ( 7 lbf.ft. )

3. Montera returröret till kylvätska för turbon. Dra även åt röret genom vattenpumpen. Montera nya kopparbrickor.

Åtdragningsmoment :
Banjoskruv, turbo : 25 Nm ( 18 lbf ft )
Banjoskruv, vattenpump : 20 Nm ( 15 lbf ft )

4. Montera turbooljeledningen (anslutning till turbon). Använd nya kopparbrickor.

Åtdragningsmoment :
Banjoskruv, turbo : 20 Nm ( 14 lbf ft )

08_saab_9-5_turbo_wis

5. Montera en ny O-ring, smord med syrefritt vaselin, på turbo insugningsrör. Montera V-klämman på röret och passa in det. Skruva fast röret till servopumpens fäste för att underlätta åtdragning / montering av V – klämman .

6. Slacka justerskruven på insugsgrenröret för att justera röret.

7. Spänn V- klämman mellan turbo och turbon insugningsrör .
Åtdragningsmoment : 3 Nm ( 2 lbf.ft. )

8. Dra åt insugningsröret bulten i styrservopumpenmontering . Också dra åt ställskruven .
Åtdragningsmoment : 24 Nm ( 18 lbf ft )

9. Anslut alla slangar till turbon och membranhuset.

10. Ta bort pluggen från röret laddluftkylaren inlopp.

Viktigt! För att minska risken för att slangar som är monterade på utloppssidan av turboladdaren lossnar på grund av låg friktion vid högt lufttryck så är det mycket viktigt att slangarna och anslutande delar rengörs noggrant innan montering. Använd en trasa fuktad med 93 160 907 Motip Dupli rengöringsmedel för att torka rent inne i slangändarna. Rengör bultar också. Om slangklämmorna är rostiga eller skadade måste de bytas ut så att korrekt klämkraft bibehålls .

11. Anslut laddluftkylarens inloppsslang till turbon.

Åtdragningsmoment : 8 Nm ( 6 lbf ft )

12. Montera värmeskölden. Tryck på den vänstra hållaren först. Applicera Molycote 1000, Det. 30 20 971.
Åtdragningsmoment : 20 Nm ( 15 lbf ft )

09_saab_9-5_turbo_wis

13. Montera luftmassemätaren och luftslang.

14. Montera motorns lyftögla.

15. Skruva fast vevhusventilationensrörets bult i topplockskåpan och banjobulten i turbons insugsrör.

Åtdragningsmoment : 24 Nm ( 18 lbf ft )

Viktigt! Montera turbons insugsrörbultar med nya kopparbrickor.

16. Anslut luftmassemätare och kontrollera åtskruvning på ventilkopplingar.

17. Anslut laddningsluftens bypassventil och rör. Montera en ny O-ring smord med icke sur vaselin.

18. Dra åt bultarna och montera slangklämman.

Åtdragningsmoment : 8 Nm ( 6 lbf ft )

10_saab_9-5_turbo_wis

19. Lyft bilen och passa in den tredje muttern vid anslutningen mellan turbon och den främre avgassystemet.

Åtdragningsmoment :
Stud : 22 Nm ( 16 lbf ft )
Låsmutter 24 Nm ( 18 lbf ft )

20. Montera turbooljeledningen (anslutning till oljefilteradaptern). Montera nya kopparbrickor.
Åtdragningsmoment : 25 Nm ( 18 lbf ft )

21. Montera turbofästen.

Åtdragningsmoment : 24 Nm ( 18 lbf ft )

22. Montera returoljeanslutningen och röret från turbon till cylinderblocket. Sänk bilen.

Åtdragningsmoment :

M6 skruvar 2x , turbo : 14 Nm ( 10 lbf ft )

11_saab_9-5_turbo_wis

23. Fyll på kylvätska till MAX. Glöm inte att skruva åt avtappningskranen på kylaren först. För korrekt blandning, se etiketten för kylvätskan. Stäng locket.

24. Starta motorn och värm upp på tomgång.

25. Stäng av motorn och fyll på med motorolja / kylvätska vid behov.

26. Hissa upp bilen.

27. Inspektera systemet för eventuella läckor.

28. Montera nedre frontkåpan.

29. Sänk bilen till golvet.

Läs mer om reservdelar till din SAAB här!

Kör försiktigt! :-)