ACC OG9-3

Nedan listar vi hur man kalibrerar ACC:n och listar eventuella ACC felkoder på Saab OG9-3.

Kalibrering

Automatisk kalibrering av kontrollmodulen för ACC görs när tändningen har varit avstängd efter att kontrollmodulen har bytts ut eller när strömtillförseln har varit avstängd inom 10 minuter från att tändningen slogs av. En kalibrering är nödvändig när stegmotorn har blivit utbytt eller frånkopplad.

Manuell kalibrering görs genom att:

  1. Starta motorn och låt bilen gå på tomgång
  2. Tryck på AUTO och OFF samtidigt på ACC-enheten
  3. ACC-displayen kommer att blinka en gång, vilket indikerar att kalibreringen och självdiagnostiken har startat. Under själva kalibreringen kommer ”0” att visas och eventuella DTC:s (Diagnostic Trouble Codes) som upptäcks. Kalibreringen och självdiagnostiken bör vara klar inom ca 30 sekunder.

Upp till 6 DTC:s kan lagras åt gången. Numret kommer att visas på displayen med upp till 6 st ”fläkthastighetsstaplar”. Alla lagrade DTC:s rensas i början av kalibreringen så att endast aktuella felkoder visas.

När kalibreringen är klar så visas antalet fel med hjälp av fläkthastighetsstaplarna.

Följande felkoder finns:

Code Error code Component Explanation
1 B1605 ACC Module Internal control module failure
2  B1350  Cabin Temp Sensor  Open circuit or short to battery or short to ground
3  B1340  Solar Sensor  Open circuit or short to battery or short to ground
4  B1347  Mixed-Air Temp Sensor Open circuit or short to battery or short to ground
6  B2492  Mixed-Air Damper Stepping Motor Open circuit or short to battery or short to ground
7  B2496  Mixed – Air Damper Stepping Motor Jammed Damper
8  B2495  Mixed – Air Damper Stepping Motor  Loose Damper
12  B2400  Air Distribution Stepping Motor  Open circuit or short to ground
13  B2406  Air Distribution Stepping Motor  Jammed Damper
14  B2405  Air Distribution Stepping Motor  Loose Damper
20  B2425  Blower Motor Control Voltage  Open circuit or short to battery or short to ground
21  B2410  Recirculation Damper Motor  Open circuit or short to battery or short to ground
23  B2945  Sensor Ground  Open circuit or short to battery