ACC OG9-3

Nedan listar vi hur man kalibrerar ACC:n och listar eventuella ACC felkoder på Saab OG9-3.

Kalibrering

Automatisk kalibrering av kontrollmodulen för ACC görs när tändningen har varit avstängd efter att kontrollmodulen har bytts ut eller när strömtillförseln har varit avstängd inom 10 minuter från att tändningen slogs av. En kalibrering är nödvändig när stegmotorn har blivit utbytt eller frånkopplad.

Manuell kalibrering görs genom att:

  1. Starta motorn och låt bilen gå på tomgång
  2. Tryck på AUTO och OFF samtidigt på ACC-enheten
  3. ACC-displayen kommer att blinka en gång, vilket indikerar att kalibreringen och självdiagnostiken har startat. Under själva kalibreringen kommer ”0” att visas och eventuella DTC:s (Diagnostic Trouble Codes) som upptäcks. Kalibreringen och självdiagnostiken bör vara klar inom ca 30 sekunder.

Upp till 6 DTC:s kan lagras åt gången. Numret kommer att visas på displayen med upp till 6 st ”fläkthastighetsstaplar”. Alla lagrade DTC:s rensas i början av kalibreringen så att endast aktuella felkoder visas.

När kalibreringen är klar så visas antalet fel med hjälp av fläkthastighetsstaplarna.

Följande felkoder finns:

CodeError codeComponentExplanation
1B1605ACC ModuleInternal control module failure
2 B1350 Cabin Temp Sensor Open circuit or short to battery or short to ground
3 B1340 Solar Sensor Open circuit or short to battery or short to ground
4 B1347 Mixed-Air Temp SensorOpen circuit or short to battery or short to ground
6 B2492 Mixed-Air Damper Stepping MotorOpen circuit or short to battery or short to ground
7 B2496 Mixed – Air Damper Stepping MotorJammed Damper
8 B2495 Mixed – Air Damper Stepping Motor Loose Damper
12 B2400 Air Distribution Stepping Motor Open circuit or short to ground
13 B2406 Air Distribution Stepping Motor Jammed Damper
14 B2405 Air Distribution Stepping Motor Loose Damper
20 B2425 Blower Motor Control Voltage Open circuit or short to battery or short to ground
21 B2410 Recirculation Damper Motor Open circuit or short to battery or short to ground
23 B2945 Sensor Ground Open circuit or short to battery