OBD2

Lista över felkoder för OBD2 som kan utläsas med ett diagnosverktyg som kopplas in under ratten.

Vanliga felkoder och dess orsaker:

Trouble CodeFault Location
P0340Beror oftast på sotiga tändstift.
P1312Misständning cylinder 1 och 2. Beror oftast på tändkassetten.
P1334Misständning cylinder 3 och 4. Beror oftast på tändkassetten.

Behöver du skaffa reservdelar eller serva din SAAB, så kan du enkelt göra detta via länken här nedan. Bra service, snabb leverans och fin kvalitet på reservdelar och service utlovas.

Hitta nya reservdelar här (sök med ditt reg.nr.)
Reservdelar från kända märken hos Autoexperten.se
Billiga reservdelar hos Autodoc.se

 

Trouble Code Fault Location
P0001 Fuel volume regulator control -circuit open
P0002 Fuel volume regulator control -circuit range/ performance
P0003 Fuel volume regulator control -circuit low
P0004 Fuel volume regulator control -circuit high
P0005 Fuel shut-off valve control -circuit open
P0006 Fuel shut-off valve control -circuit low
P0007 Fuel shut-off valve control -circuit high
P0008 Engine position system, bank 1 -performance
P0009 Engine position system, bank 2 -performance
P0010 Camshaft position (CMP)·actuator, intake/left/front, bank 1 -circuit malfunction
P0011 Camshaft position (CMP), intake/left/front, bank 1 -timing over-advanced/system performance
P0012 Camshaft position (CMP), intake/left/front, bank 1 -timing over-retarded
P0013 Camshaft position (CMP) actuator, intake/left/front, bank 1 -circuit malfunction
P0014 Camshaft position (CMP) actuator, exhaust!right! rear, bank 1 -timing over-advanced/system performance
P0015 Camshaft position (CMP) actuator, exhaust!right! rear, bank 1 -timing over-retarded
P0016 Crankshaft position/camshaft position, bank 1 sensor A -correlation
P0017 Crankshaft position/camshaft position, bank 1 sensor B -correlation
P0018 Crankshaft position/camshaft position, bank 2 sensor A -correlation
P0019 Crankshaft position/camshaft position, bank 2 sensor B -correlation
P0020 Camshaft position (CMP) actuator, intake/left/front, bank 2 -circuit malfunction
P0021 Camshaft position (CMP), intake/left/front, bank 2 -timing over-advanced/system performance
P0022 Camshaft position (CMP), intake/left/front, bank 2 -timing over-retarded
P0023 Camshaft position (CMP) actuator, exhaust/right/rear, bank 2 -circuit malfunction
P0024 Camshaft position (CMP), exhaust/right/rear, bank 2 -timing over-advanced/system performance
P0025 Camshaft position (CMP), exhaust/right/rear, bank 2 -timing over-retarded
P0026 Intake valve control solenoid circuit, bank 1 range/performance
P0027 Exhaust valve control solenoid circuit, bank 1 range/performance
P0028 Intake valve control solenoid circuit, bank 2 range/performance
P0029 Exhaust valve control solenoid circuit, bank 2 range/performance
P0030 Heated oxygen sensor (H02S) 1, bank 1, heater control -circuit malfunction
P0031 Heated oxygen sensor (H02S) 1, bank 1, heater control -circuit low
P0032 Heated oxygen sensor (H02S) 1, bank 1, heater control -circuit high
P0033 Turbocharger (TC) wastegate regulating valve circuit malfunction
P0034 Turbocharger (TC) wastegate regulating valve circuit low
P0035 Turbocharger (TC) wastegate regulating valve circuit high
P0036 Heated oxygen sensor (H02S) 2, bank 1, heater control -circuit malfunction
P0037 Heated oxygen sensor (H02S) 2, bank 1, heater control -circuit low
P0038 Heated oxygen sensor (H02S) 2, bank 1, heater control -circuit high
P0039 Turbo/super charger bypass valve, control circuitrange/performance
P0040 Oxygen sensor signals swapped, bank 1 sensor 1/ bank 2 sensor 1
P0041 Oxygen sensor signals swapped, bank 1 sensor 2/ bank 2 sensor 2
P0042 Heated oxygen sensor (H02S) 3, bank 1, heater control -circuit malfunction
P0043 Heated oxygen sensor (H02S) 3, bank 1, heater control -circuit low
P0044 Heated oxygen sensor (H02S) 3, bank 1, heater control -circuit. high
P0045 Turbo/super charger boost control solenoid circuit open
P0046 Turbo/super charger boost control solenoid circuit range/performance
P0047 Turbo/super charger boost control solenoid circuit low
P0048 Turbo/super charger boost control solenoid circuit high
P0049 Turbo/super charger turbine -over-speed
P0050 Heated oxygen sensor (H02S) 1, bank 2, heater control circuit malfunction
P0051 Heated oxygen sensor (H02S) 1, bank 2, heater control -circuit low
P0052 Heated oxygen sensor (H02S) 1, bank 2, heater control -circuit high
P0053 Heated oxygen sensor (H02S), bank 1, sensor 1 -heater resistance
P0054 Heated oxygen sensor (H02S), bank 1, sensor 2 heater resistance
P0055 Heated oxygen sensor (H02S), bank 1, sensor 3 heater resistance
P0056 Heated oxygen sensor (H02S) 2, bank 2, heater control -circuit malfunction
P0057 Heated oxygen sensor (H02S) 2, bank 2, heater control heater circuit low
P0058 Heated oxygen sensor (H02S) 2, bank 2, heater control -circuit high
P0059 Heated oxygen sensor (H02S), bank 2, sensor 1 -heater resistance
P0060 Heated oxygen sensor (H02S), bank 2, sensor 2 heater resistance
P0061 Heated oxygen sensor (H02S), bank 2, sensor 3 heater resistance
P0062 Heated oxygen sensor (H02S) 3, bank 2, heater control circuit malfunction
P0063 Heated oxygen sensor (H02S) 3, bank 2, heater control -circuit low
P0064 Heated oxygen sensor (H02S) 3, bank 2, heater control circuit .high
P0065 Air assisted injector -range/performance problem
P0066 Air assisted injector -circuit malfunction/circuit low
P0067 Air assisted injector -circuit high
P0068 Manifold pressure (MAP) sensor/Mass air flow (MAF) sensor -throttle position correlation
P0069 Manifold pressure (MAP) sensor -barometric pressure correlation
P0070 Outside air temperature sensor -circuit malfunction
P0071 Outside air temperature sensor -range/ performance problem
P0072 ‘Outside air temperature sensor -low input
P0073 Outside air temperature sensor -high input
P0074 Outside air temperature sensor circuit intermittent
P0075 Intake valve control solenoid, bank 1 -circuit malfunction
P0076 Intake valve control solenoid, bank 1 -circuit low
P0077 Intake valve control solenoid, bank 1 -circuit high
P0078 Exhaust valve control solenoid, bank 1 -circuit malfunction
P0079 Exhaust valve control solenoid, bank 1 -circuit low
P0080 Exhaust valve control solenoid, bank 1 -circuit high
P0081 Intake valve control solenoid, bank 2 -circuit malfunction
P0082 Intake valve control solenoid, bank 2 -circuit low
P0083 Intake valve control solenoid, bank 2 -circuit high
P0084 Exhaust valve control solenoid, bank 2 -circuit malfunction
P0085 Exhaust valve control solenoid, bank 2 -circuit low
P0086 Exhaust valve control solenoid, bank 2 -circuit high
P0087 Fuel rail/system pressure -too low
P0088 Fuel rail/system pressure -too high
P0089 Fuel pressure regulator -performance problem
P0090 Fuel metering solenoid -open circuit
P0091 Fuel metering solenoid -short to ground
P0092 Fuel metering solenoid -short to positive
P0093 Fuel system leak detected -large leak
P0094 Fuel system leak detected -small leak
P0095 Intake air temperature (IAT) sensor 2 -circuit malfunction
P0096 Intake air temperature (IAT) sensor 2 -circuit range/performance
P0097 Intake air temperature (IAT) sensor 2 -circuit low input
P0098 Intake air temperature (IAT) sensor 2 -circuit high input .
P0099 Intake air temperature (IAT) sensor 2 -circuit intermittent/erratic
P0100   Mass or Volume Air Flow Circuit Malfunction
P0101 Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance
P0102 Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input
P0103 Mass or Volume Air Flow Circuit High Input
P0104 Mass or Volume Air Flow Circuit Intermittent
P0105 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit
Malfunction
P0106 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit
Range/Performance Problem
P0107 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit
Low Input
P0108 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit
High Input
P0109 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit
Intermittent
P0109 Intake Air Temperature Circuit Malfunction
P0110 IAT Circuit Malfunction
P0111 Intake Air Temperature Circuit Range/Performance
Problem
P0112 Intake Air Temperature Circuit Low Input
P0113 Intake Air Temperature Circuit High Input
P0114 Intake Air Temperature Circuit Intermittent
P0115 Engine Coolant Temperature Circuit Malfunction
P0116 Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance
Problem
P0117 Engine Coolant Temperature Circuit Low Input
P0118 Engine Coolant Temperature Circuit High Input
P0119 Engine Coolant Temperature Circuit Intermittent
P0120 Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Malfunction
P0121 Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Range/Performance
Problem
P0122 Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Low Input
P0123 Throttle Position Sensor/Switch A Circuit High Input
P0124 Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Intermittent
P0125 Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop
Fuel Control; ECT Excessive Time to Closed Loop Fuel Control
P0126 Insufficient Coolant Temperature for Stable Operation
P0128 Coolant Thermostat Malfunction
P0130 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
P0131 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1)
P0132 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1)
P0133 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 1)
P0134 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor
1)
P0135 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor
1)
P0136 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
P0137 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2)
P0138 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2)
P0139 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 2)
P0140 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor
2)
P0141 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor
2)
P0142 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3)
P0143 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 3)
P0144 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 3)
P0145 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 3)
P0146 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor
3)
P0147 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor
3)
P0150 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)
P0151 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 1)
P0152 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 1)
P0153 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 1)
P0154 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor
1)
P0155 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor
1)
P0156 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)
P0157 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 2)
P0158 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 2)
P0159 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 2)
P0160 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor
2)
P0161 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor
2)
P0162 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3)
P0163 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 3)
P0164 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 3)
P0165 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 3)
P0166 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor
3)
P0167 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor
3)
P0170 Fuel Trim Malfunction (Bank 1)
P0171 Fuel Trim System Lean (Bank 1)
P0172 Fuel Trim too Rich (Bank 1)
P0173 Fuel Trim Malfunction (Bank 2)
P0174 Fuel Trim too Lean (Bank 2)
P0175 Fuel Trim too Rich (Bank 2)
P0176 Fuel Composition Sensor Circuit Malfunction
P0177 Fuel Composition Sensor Circuit Range/Performance
P0178 Fuel Composition Sensor Circuit Low Input
P0179 Fuel Composition Sensor Circuit High Input
P0180 Fuel Temperature Sensor A Circuit Malfunction
P0181 Fuel Temperature Sensor A Circuit Range/Performance
P0182 Fuel Temperature Sensor A Circuit Low Input
P0183 Fuel Temperature Sensor A Circuit High Input
P0184 Fuel Temperature Sensor A Circuit Intermittent
P0185 Fuel Temperature Sensor B Circuit Malfunction
P0186 Fuel Temperature Sensor B Circuit Range/Performance
P0187 Fuel Temperature Sensor B Circuit Low Input
P0188 Fuel Temperature Sensor B Circuit High Input
P0189 Fuel Temperature Sensor B Circuit Intermittent
P0190 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Malfunction
P0191 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P0192 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low Input
P0193 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High Input
P0194 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Intermittent
P0195 Engine Oil Temperature Sensor Malfunction
P0196 Engine Oil Temperature Sensor Range/Performance
P0197 Engine Oil Temperature Sensor Low
P0198 Engine Oil Temperature Sensor High
P0199 Engine Oil Temperature Sensor Intermittent
P0200 Injector Circuit Malfunction
P0201 Injector Circuit Malfunction – Cylinder 1
P0202 Injector Circuit Malfunction – Cylinder 2
P0203 Injector Circuit Malfunction – Cylinder 3
P0204 Injector Circuit Malfunction – Cylinder 4
P0205 Injector Circuit Malfunction – Cylinder 5
P0206 Injector Circuit Malfunction – Cylinder 6
P0207 Injector Circuit Malfunction – Cylinder 7
P0208 Injector Circuit Malfunction – Cylinder 8
P0209 Injector Circuit Malfunction – Cylinder 9
P0210 Injector Circuit Malfunction – Cylinder 10
P0211 Injector Circuit Malfunction – Cylinder 11
P0212 Injector Circuit Malfunction – Cylinder 12
P0213 Cold Start Injector 1 Malfunction
P0214 Cold Start Injector 2 Malfunction
P0215 Engine Shutoff Solenoid Malfunction
P0216 Injection Timing Control Circuit Malfunction
P0217 Engine Overtemp Condition
P0218 Transmission Over Temperature Condition
P0219 Engine Overspeed Condition
P0220 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit
Malfunction
P0221 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit
Range/Performance Problem
P0222 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit
Low Input
P0223 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit
High Input
P0224 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit
Intermittent
P0225 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit
Malfunction
P0226 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit
Range/Performance Problem
P0227 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit
Low Input
P0228 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit
High Input
P0229 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit
Intermittent
P0230 Fuel Pump Primary Circuit Malfunction
P0231 Fuel Pump Secondary Circuit Low
P0232 Fuel Pump Secondary Circuit High
P0233 Fuel Pump Secondary Circuit Intermittent
P0234 Engine Overboost Condition
P0235 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Malfunction
P0236 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Range/Performance
P0237 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Low
P0238 Turbocharger Boost Sensor A Circuit High
P0239 Turbocharger Boost Sensor B Malfunction
P0240 Turbocharger Boost Sensor B Circuit Range/Performance
P0241 Turbocharger Boost Sensor B Circuit Low
P0242 Turbocharger Boost Sensor B Circuit High
P0243 Turbocharger Wastegate Solenoid A Malfunction
P0244 Turbocharger Wastegate Solenoid A Range/Performance
P0245 Turbocharger Wastegate Solenoid A Low
P0246 Turbocharger Wastegate Solenoid A High
P0247 Turbocharger Wastegate Solenoid B Malfunction
P0248 Turbocharger Wastegate Solenoid B Range/Performance
P0249 Turbocharger Wastegate Solenoid B Low
P0250 Turbocharger Wastegate Solenoid B High
P0251 Injection Pump Fuel Metering Control “A”
Malfunction (Cam/Rotor/Injector)
P0252 Injection Pump Fuel Metering Control “A”
Range/Performance (Cam/Rotor/Injector)
P0253 Injection Pump Fuel Metering Control “A”
Low (Cam/Rotor/Injector)
P0254 Injection Pump Fuel Metering Control “A”
High (Cam/Rotor/Injector)
P0255 Injection Pump Fuel Metering Control “A”
Intermittent (Cam/Rotor/Injector)
P0256 Injection Pump Fuel Metering Control “B”
Malfunction (Cam/Rotor/Injector)
P0257 Injection Pump Fuel Metering Control “B”
Range/Performance (Cam/Rotor/Injector)
P0258 Injection Pump Fuel Metering Control “B”
Low (Cam/Rotor/Injector)
P0259 Injection Pump Fuel Metering Control “B”
High (Cam/Rotor/Injector)
P0260 Injection Pump Fuel Metering Control “B”
Intermittent (Cam/Rotor/Injector)
P0261 Cylinder 1 Injector Circuit Low
P0262 Cylinder 1 Injector Circuit High
P0263 Cylinder 1 Contribution/Balance Fault
P0264 Cylinder 2 Injector Circuit Low
P0265 Cylinder 2 Injector Circuit High
P0266 Cylinder 2 Contribution/Balance Fault
P0267 Cylinder 3 Injector Circuit Low
P0268 Cylinder 3 Injector Circuit High
P0269 Cylinder 3 Contribution/Balance Fault
P0270 Cylinder 4 Injector Circuit Low
P0271 Cylinder 4 Injector Circuit High
P0272 Cylinder 4 Contribution/Balance Fault
P0273 Cylinder 5 Injector Circuit Low
P0274 Cylinder 5 Injector Circuit High
P0275 Cylinder 5 Contribution/Balance Fault
P0276 Cylinder 6 Injector Circuit Low
P0277 Cylinder 6 Injector Circuit High
P0278 Cylinder 6 Contribution/Balance Fault
P0279 Cylinder 7 Injector Circuit Low
P0280 Cylinder 7 Injector Circuit High
P0281 Cylinder 7 Contribution/Balance Fault
P0282 Cylinder 8 Injector Circuit Low
P0283 Cylinder 8 Injector Circuit High
P0284 Cylinder 8 Contribution/Balance Fault
P0285 Cylinder 9 Injector Circuit Low
P0286 Cylinder 9 Injector Circuit High
P0287 Cylinder 9 Contribution/Balance Fault
P0288 Cylinder 10 Injector Circuit Low
P0289 Cylinder 10 Injector Circuit High
P0290 Cylinder 10 Contribution/Balance Fault
P0291 Cylinder 11 Injector Circuit Low
P0292 Cylinder 11 Injector Circuit High
P0293 Cylinder 11 Contribution/Balance Fault
P0294 Cylinder 12 Injector Circuit Low
P0295 Cylinder 12 Injector Circuit High
P0296 Cylinder 12 Contribution/Range Fault
P0300 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0301 Cylinder 1 Misfire Detected
P0302 Cylinder 2 Misfire Detected
P0303 Cylinder 3 Misfire Detected
P0304 Cylinder 4 Misfire Detected
P0305 Cylinder 5 Misfire Detected
P0306 Cylinder 6 Misfire Detected
P0307 Cylinder 7 Misfire Detected
P0308 Cylinder 8 Misfire Detected
P0309 Cylinder 9 Misfire Detected
P0310 Cylinder 10 Misfire Detected
P0311 Cylinder 11 Misfire Detected
P0312 Cylinder 12 Misfire Detected
P0320 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit
Malfunction
P0321 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit
Range/Performance
P0322 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit
No Signal
P0323 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit
Intermittent
P0325 Knock Sensor 1 Circuit Malfunction (Bank 1 or Single
Sensor)
P0326 Knock Sensor 1 Circuit Range/Performance (Bank 1
or Single Sensor)
P0327 Knock Sensor 1 Circuit Low Input (Bank 1 or Single
Sensor)
P0328 Knock Sensor 1 Circuit High Input (Bank 1 or Single
Sensor)
P0329 Knock Sensor 1 Circuit Intermittent (Bank 1 or Single
Sensor)
P0330 Knock Sensor 2 Circuit Malfunction (Bank 2)
P0331 Knock Sensor 2 Circuit Range/Performance (Bank 2)
P0332 Knock Sensor 2 Circuit Low Input (Bank 2)
P0333 Knock Sensor 2 Circuit High Input (Bank 2)
P0334 Knock Sensor 2 Circuit Intermittent (Bank 2)
P0335 Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction
P0336 Crankshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance
P0337 Crankshaft Position Sensor A Circuit Low Input
P0338 Crankshaft Position Sensor A Circuit High Input
P0339 Crankshaft Position Sensor A Circuit Intermittent
P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction
P0341 Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance
P0342 Camshaft Position Sensor Circuit Low Input
P0343 Camshaft Position Sensor Circuit High Input
P0344 Camshaft Position Sensor Circuit Intermittent
P0350 Ignition Coil Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0351 Ignition Coil A Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0352 Ignition Coil B Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0353 Ignition Coil C Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0354 Ignition Coil D Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0355 Ignition Coil E Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0356 Ignition Coil F Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0357 Ignition Coil G Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0358 Ignition Coil H Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0359 Ignition Coil I Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0360 Ignition Coil J Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0361 Ignition Coil K Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0362 Ignition Coil L Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0370 Timing Reference High Resolution Signal A Malfunction
P0371 Timing Reference High Resolution Signal A Too Many
Pulses
P0372 Timing Reference High Resolution Signal A Too Few
Pulses
P0373 Timing Reference High Resolution Signal A Intermittent/Erratic
Pulses
P0374 Timing Reference High Resolution Signal A No Pulses
P0375 Timing Reference High Resolution Signal B Malfunction
P0376 Timing Reference High Resolution Signal B Too Many
Pulses
P0377 Timing Reference High Resolution Signal B Too Few
Pulses
P0378 Timing Reference High Resolution Signal B Intermittent/Erratic
Pulses
P0379 Timing Reference High Resolution Signal B No Pulses
P0380 Glow Plug/Heater Circuit “A” Malfunction
P0381 Glow Plug/Heater Indicator Circuit Malfunction
P0382 Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction
P0385 Crankshaft Position Sensor B Circuit Malfunction
P0386 Crankshaft Position Sensor B Circuit Range/Performance
P0387 Crankshaft Position Sensor B Circuit Low Input
P0388 Crankshaft Position Sensor B Circuit High Input
P0389 Crankshaft Position Sensor B Circuit Intermittent
P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction
P0401 Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected
P0402 Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected
P0403 Exhaust Gas Recirculation Circuit Malfunction
P0404 Exhaust Gas Recirculation Circuit Range/Performance
P0405 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit Low
P0406 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit High
P0407 Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit Low
P0408 Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit High
P0410 Secondary Air Injection System Malfunction
P0411 Secondary Air Injection System Incorrect Flow Detected
P0412 Secondary Air Injection System Switching Valve A
Circuit Malfunction
P0413 Secondary Air Injection System Switching Valve A
Circuit Open
P0414 Secondary Air Injection System Switching Valve A
Circuit Shorted
P0415 Secondary Air Injection System Switching Valve B
Circuit Malfunction
P0416 Secondary Air Injection System Switching Valve B
Circuit Open
P0417 Secondary Air Injection System Switching Valve B
Circuit Shorted
P0418 Secondary Air Injection System Relay “A”
Circuit Malfunction
P0419 Secondary Air Injection System Relay “B”
Circuit Malfunction
P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank
1)
P0421 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank
1)
P0422 Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0423 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank
1)
P0424 Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank
1)
P0426 Catalyst Temperature Sensor Range/Performance (Bank
1)
P0427 Catalyst Temperature Sensor Low Input (Bank 1)
P0428 Catalyst Temperature Sensor High Input (Bank 1)
P0430 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank
2)
P0431 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank
2)
P0432 Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0433 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank
2)
P0434 Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank
2)
P0436 Catalyst Temperature Sensor Range/Performance (Bank
2)
P0437 Catalyst Temperature Sensor Low Input (Bank 2)
P0438 Catalyst Temperature Sensor High Input (Bank 2)
P0440 Evaporative Emission Control System Malfunction
P0441 Evaporative Emission Control System Incorrect Purge
Flow
P0442 Evaporative Emission Control System Leak Detected
(small leak)
P0443 Evaporative Emission Control System Purge Control
Valve Circuit Malfunction
P0444 Evaporative Emission Control System Purge Control
Valve Circuit Open
P0445 Evaporative Emission Control System Purge Control
Valve Circuit Shorted
P0446 Evaporative Emission Control System Vent Control
Circuit Malfunction
P0447 Evaporative Emission Control System Vent Control
Circuit Open
P0448 Evaporative Emission Control System Vent Control
Circuit Shorted
P0449 Evaporative Emission Control System Vent Valve/Solenoid
Circuit Malfunction
P0450 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor
Malfunction
P0451 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor
Range/Performance
P0452 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor
Low Input
P0453 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor
High Input
P0454 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor
Intermittent
P0455 Evaporative Emission Control System Leak Detected
(gross leak)
P0460 Fuel Level Sensor Circuit Malfunction
P0461 Fuel Level Sensor Circuit Range/Performance
P0462 Fuel Level Sensor Circuit Low Input
P0463 Fuel Level Sensor Circuit High Input
P0464 Fuel Level Sensor Circuit Intermittent
P0465 Purge Flow Sensor Circuit Malfunction
P0466 Purge Flow Sensor Circuit Range/Performance
P0467 Purge Flow Sensor Circuit Low Input
P0468 Purge Flow Sensor Circuit High Input
P0469 Purge Flow Sensor Circuit Intermittent
P0470 Exhaust Pressure Sensor Malfunction
P0471 Exhaust Pressure Sensor Range/Performance
P0472 Exhaust Pressure Sensor Low
P0473 Exhaust Pressure Sensor High
P0474 Exhaust Pressure Sensor Intermittent
P0475 Exhaust Pressure Control Valve Malfunction
P0476 Exhaust Pressure Control Valve Range/Performance
P0477 Exhaust Pressure Control Valve Low
P0478 Exhaust Pressure Control Valve High
P0479 Exhaust Pressure Control Valve Intermittent
P0480 Cooling Fan 1 Control Circuit Malfunction
P0481 Cooling Fan 2 Control Circuit Malfunction
P0482 Cooling Fan 3 Control Circuit Malfunction
P0483 Cooling Fan Rationality Check Malfunction
P0484 Cooling Fan Circuit Over Current
P0485 Cooling Fan Power/Ground Circuit Malfunction
P0500 Vehicle Speed Sensor Malfunction
P0501 Vehicle Speed Sensor Range/Performance
P0502 Vehicle Speed Sensor Low Input
P0503 Vehicle Speed Sensor Intermittent/Erratic/High
P0505 Idle Control System Malfunction
P0506 Idle Control System RPM Lower Than Expected
P0507 Idle Control System RPM Higher Than Expected
P0510 Closed Throttle Position Switch Malfunction
P0520 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Malfunction
P0521 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Range/Performance
P0522 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Low Voltage
P0523 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit High Voltage
P0530 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Malfunction
P0531 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P0532 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Low Input
P0533 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit High Input
P0534 Air Conditioner Refrigerant Charge Loss
P0550 Power Steering Pressure Sensor Circuit Malfunction
P0551 Power Steering Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P0552 Power Steering Pressure Sensor Circuit Low Input
P0553 Power Steering Pressure Sensor Circuit High Input
P0554 Power Steering Pressure Sensor Circuit Intermittent
P0560 System Voltage Malfunction
P0561 System Voltage Unstable
P0562 System Voltage Low
P0562 A/C pressure sensor low voltage(Chrysler)
P0563 System Voltage High
P0565 Cruise Control On Signal Malfunction
P0566 Cruise Control Off Signal Malfunction
P0567 Cruise Control Resume Signal Malfunction
P0568 Cruise Control Set Signal Malfunction
P0569 Cruise Control Coast Signal Malfunction
P0570 Cruise Control Accel Signal Malfunction
P0571 Cruise Control/Brake Switch A Circuit Malfunction
P0572 Cruise Control/Brake Switch A Circuit Low
P0573 Cruise Control/Brake Switch A Circuit High
P0574 Cruise Control Related Malfunction
P0575 Cruise Control Related Malfunction
P0576 Cruise Control Related Malfunction
P0576 Cruise Control Related Malfunction
P0578 Cruise Control Related Malfunction
P0579 Cruise Control Related Malfunction
P0580 Cruise Control Related Malfunction
P0600 Serial Communication Link Malfunction
P0601 Control Module Read Only Memory(ROM)
P0602 Control Module Programming Error
P0603 Internal Control Module Keep Alive Memory (KAM)
Error
P0604 Internal Control Module Random Access Memory (RAM)
Error
P0605 Internal Control Module Read Only Memory (ROM) Error
P0606 PCM Processor Fault
P0608 Control Module VSS Output “A” Malfunction
P0609 Control Module VSS Output “B” Malfunction
P0620 Generator Control Circuit Malfunction
P0621 Generator Lamp “L” Control Circuit Malfunction
P0622 Generator Field “F” Control Circuit Malfunction
P0650 Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit
Malfunction
P0654 Engine RPM Output Circuit Malfunction
P0655 Engine Hot Lamp Output Control Circuit Malfucntion
P0656 Fuel Level Output Circuit Malfunction
P0700 Transmission Control System Malfunction
P0701 Transmission Control System Range/Performance
P0702 Transmission Control System Electrical
P0703 Torque Converter/Brake Switch B Circuit Malfunction
P0704 Clutch Switch Input Circuit Malfunction
P0705 Transmission Range Sensor Circuit malfunction (PRNDL
Input)
P0706 Transmission Range Sensor Circuit Range/Performance
P0707 Transmission Range Sensor Circuit Low Input
P0708 Transmission Range Sensor Circuit High Input
P0709 Transmission Range Sensor Circuit Intermittent
P0710 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Malfunction
P0711 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Range/Performance
P0712 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Low
Input
P0713 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit High
Input
P0714   Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit
Intermittent
P0715 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Malfunction
P0716 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Range/Performance
P0717 Input/Turbine Speed Sensor Circuit No Signal
P0718 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Intermittent
P0719 Torque Converter/Brake Switch B Circuit Low
P0720 Output Speed Sensor Circuit Malfunction
P0721 Output Speed Sensor Range/Performance
P0722 Output Speed Sensor No Signal
P0723 Output Speed Sensor Intermittent
P0724 Torque Converter/Brake Switch B Circuit High
P0725 Engine Speed input Circuit Malfunction
P0726 Engine Speed Input Circuit Range/Performance
P0727 Engine Speed Input Circuit No Signal
P0728 Engine Speed Input Circuit Intermittent
P0730 Incorrect Gear Ratio
P0731 Gear 1 Incorrect ratio
P0732 Gear 2 Incorrect ratio
P0733 Gear 3 Incorrect ratio
P0734 Gear 4 Incorrect ratio
P0735 Gear 5 Incorrect ratio
P0736 Reverse incorrect gear ratio
P0740 Torque Converter Clutch Circuit Malfuction
P0741 Torque Converter Clutch Circuit Performance or Stuck
Off
P0742 Torque Converter Clutch Circuit Stuck On
P0743 Torque Converter Clutch Circuit Electrical
P0744 Torque Converter Clutch Circuit Intermittent
P0745 Pressure Control Solenoid Malfunction
P0746 Pressure Control Solenoid Performance or Stuck Off
P0747 Pressure Control Solenoid Stuck On
P0748 Pressure Control Solenoid Electrical
P0749 Pressure Control Solenoid Intermittent
P0750 Shift Solenoid A Malfunction
P0751 Shift Solenoid A Performance or Stuck Off/
1-2 Shift Solenoid Valve Performance
P0752 Shift Solenoid A Stuck On
P0753 Shift Solenoid A Electrical/
1-2 Shift Solenoid Circuit Electrical
P0754 Shift Solenoid A Intermittent
P0755 Shift Solenoid B Malfunction
P0756 Shift Solenoid B Performance or Stuck Off/
2-3 Shift Solenoid Valve Performance
P0757 Shift Solenoid B Stuck On
P0758 Shift Solenoid B Electrical/ 2-3 Shift Solenoid
Circuit Electrical
P0759 Shift Solenoid B Intermittent
P0760 Shift Solenoid C Malfunction
P0761 Shift Solenoid C Performance or Stuck Off
P0762 Shift Solenoid C Stuck On
P0763 Shift Solenoid C Electrical
P0764 Shift Solenoid C Intermittent
P0765 Shift Solenoid D Malfunction
P0766 Shift Solenoid D Performance or Stuck Off
P0767 Shift Solenoid D Stuck On
P0768 Shift Solenoid D Electrical
P0769 Shift Solenoid D Intermittent
P0770 Shift Solenoid E Malfunction
P0771 Shift Solenoid E Performance or Stuck Off
P0772 Shift Solenoid E Stuck On
P0773 Shift Solenoid E Electrical
P0774 Shift Solenoid E Intermittent
P0775 Pressure Control Solenoid B Malfunction
P0776 Pressure Control Solenoid B Performance
P0777 Pressure Control Solenoid B Stuck On
P0778 Pressure Control Solenoid B Electrical
P0779 Pressure Control Solenoid B Intermittent
P0780 Shift Malfunction
P0781 1-2 Shift Malfunction
P0782 2-3 Shift Malfunction
P0783 3-4 Shift Malfunction
P0784 4-5 Shift Malfunction
P0785 Shift/Timing Solenoid Malfunction/ 3-2 Shift Solenoid
Circuit Electrical
P0786 Shift/Timing Solenoid Range/Performance
P0787 Shift/Timing Solenoid Low
P0788 Shift/Timing Solenoid High
P0789 Shift/Timing Solenoid Intermittent
P0790 Normal/Performance Switch Circuit Malfunction
P0801 Reverse Inhibit Control Circuit Malfunction
P0803 1-4 Upshift (Skip Shift) Solenoid Control Circuit
Malfunction
P0804 1-4 Upshift (Skip Shift) Lamp Control Circuit Malfunction
P1100 MAF Sensor Intermittent/ Check of all OBDII Systems
Not Complete
P1101 MAF Sensor Out Of Self Test Range./
KOER Not Able To Complete  KOER Aborted
P1102 MAF Sensor In Range But Lower Than Expected
P1103 MAF Sensor In Range But Higher Than Expected
P1104 MAF Ground Malfunction
P1105 Dual Alternator Upper Fault
P1106 Dual Alternator Lower Fault/ Manifold Absolute Pressure
(MAP) Sensor Circuit Intermittent High Voltage
P1107 Dual Alternator Lower Circuit Malfunction/ Manifold
Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage
P1108 Dual Alternator Battery Lamp Circuit Malfunction
P1109 IAT – B Sensor Intermittent
P1110 IAT Sensor (D/C) Open/Short
P1111 Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Intermittent
High Voltage
P1112 Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Intermittent
Low Voltage
P1113 IAT Sensor Open/Short
P1114 Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit
Intermittent Low Voltage/IAT – B Circuit Low Input
P1115 Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit
Intermittent High Voltage/IAT – B Circuit High Input
P1116 Engine Coolant sensor out of range/ECT Sensor Out
Of Self Test Range
P1117 Engine Coolant Sensor intermittent/ECT Sensor Intermittent
P1118 Manifold Absolute Temperature Circuit Low Input
P1119 Manifold Absolute Temperature Circuit High Input
P1120 Throttle position sensor out of range
P1121 Throttle Position (TP) Sensor Circuit Intermittent
High Voltage
P1122 Throttle Position (TP) Sensor Circuit Intermittent
Low Voltage
P1123 Throttle Position Sensor In Range But Higher Than
Expected
P1124 Throttle Position Sensor Out Of Self Test Range
P1125 Throttle position sensor intermittent
P1126 Throttle Position (Narrow Range) Sensor Circuit
Malfunction
P1127 Exhaust Not Warm, Downstream O2 Sensor
P1128 Upstream Heated O2 Sensors Swapped
P1129 Downstream Heated O2 Sensors Swapped
P1130 Lack Of HO2S Switch – Adaptive Fuel At Limit
P1131 Lack Of HO2S Switch – Sensor Indicates Lean
P1132 Lack Of HO2S Switch – Sensor Indicates Rich
P1133 HO2S Insufficient Switching Sensor 1
P1134 HO2S Transition Time Ratio Sensor 1
P1135 Pedal Position Sensor A Circuit Intermittent
P1136 Fan Control Circuit Malfunction
P1137 Lack Of HO2S Switch – Sensor Indicates Lean
P1138 Lack Of HO2S12 Switch – Sensor Indicates Rich
P1139 Water In Fuel Indicator Circuit Malfunction
P1140 Water In Fuel Condition
P1141 Fuel Restriction Indicator Circuit Malfunction
P1142 Fuel Restriction Condition
P1143 Air Assist Control Valve Range/Performance
P1144 Air Assist Control Valve Circuit Malfunction
P1150 Lack Of HO2S21 Switch – Adaptive Fuel At Limit
P1151 Lack Of HO2S21 Switch – Sensor Indicates Lean
P1152 Lack Of HO2S21 Switch – Sensor Indicates Rich
P1153 Bank 2 Fuel Control Shifted Lean
P1154 Bank 2 Fuel Control Shifted Rich
P1155 Alternative Fuel Controller
P1156 Fuel Select Switch Malfunction
P1157 Lack Of HO2S22 Switch – Sensor Indicates Lean
P1158 Lack Of HO2S22 Switch – Sensor Indicates Rich
P1159 Fuel Stepper Motor Malfunction
P1167 Invalid Test,throttle not depressed
P1168 Fuel Rail Sensor In-Range Low Failure
P1169 Fuel Rail Sensor In-Range High Failure
P1170 ESO – Engine Shut Off Solenoid Fault
P1171 Rotor Sensor Fault
P1172 Rotor Control Fault
P1173 Rotor Calibration Fault
P1174 Cam Sensor Fault
P1175 Cam Control Fault
P1176 Cam Calibration Fault
P1177 Synchronization Fault
P1178   ( open )
P1180 Fuel Delivery System Malfunction – Low
P1181 Fuel Delivery System Malfunction – High
P1182 Fuel Shut Off Solenoid Malfunction
P1183 Engine Oil Temperature Circuit Malfunction
P1184 Engine Oil Temperature Out Of Self Test Range
P1185 FTS High – Fuel Pump Temperature Sensor High
P1186 FTS Low – Fuel Pump Temperature Sensor Low
P1187 Variant Selection
P1188 Calibration Memory Fault
P1189 Pump Speed Signal Fault
P1190 Calibration Resistor Out Of Range
P1191 Key Line Voltage
P1192 Voltage External
P1193 EGR Drive Overcurrent
P1194 ECU A/D Converter
P1195 SCP HBCC Failed To Initialize
P1196 Key Off Voltage High
P1197 Key Off Voltage Low
P1198 Pump Rotor Control Underfueling
P1199 Fuel Level Input Circuit Low
P1200 Injector Control Circuit
P1201 Injector Circuit Open / Shorted – Cylinder #1
P1202 Injector Circuit Open / Shorted – Cylinder #2
P1203 Injector Circuit Open / Shorted – Cylinder #3
P1204 Injector Circuit Open / Shorted – Cylinder #4
P1205 Injector Circuit Open / Shorted – Cylinder #5
P1206 Injector Circuit Open / Shorted – Cylinder #6
P1209 Injector Control Pressure System Fault
P1210 Injector Control Pressure Above Expected Level
P1211 Injector Control Pressure Sensor Above / Below Desired
P1212 Injector Control Pressure Not Detected During Crank
P1213 Start Injector Circuit Malfunction
P1214 Pedal Position Sensor B Circuit Intermittent
P1215 Pedal Position Sensor C Circuit Low Input
P1216 Pedal Position Sensor C Circuit High Input
P1217 Pedal Position Sensor C Circuit Intermittent
P1218 CID High
P1219 CID Low
P1220 Series Throttle Control System Malfunction
P1221 Traction Control System Malfunction
P1222 Traction Control Output Circuit Malfunction
P1223 Pedal Demand Sensor B Circuit High Input
P1224 Throttle Position Sensor B Out Of Self Test Range
P1225 Needle Lift Sensor Malfunction
P1226 Control Sleeve Sensor Malfunction
P1227 Wastegate Failed Closed (Over Pressure)
P1228 Wastegate Failed Open (Under Pressure)
P1229 Intercooler Pump Driver Fault
P1230 Fuel Pump Low Speed Malfunction
P1231 Fuel Pump Secondary Circuit Low, High Speed
P1232 Fuel Pump Speed Primary Circuit Malfunction
P1233 Fuel Pump Driver Module Off Line
P1234 Fuel Pump Driver Module Off Line
P1235 Fuel Pump Control Out Of Range
P1236 Fuel Pump Control Out Of Range
P1237 Fuel Pump Secondary Circuit Malfunction
P1238 Fuel Pump Secondary Circuit Malfunction
P1239 Speed Fuel Pump Positive Feed Fault
P1240 Sensor Power Supply Malfunction
P1241 Sensor Power Supply Low Input
P1242 Sensor Power Supply High Input
P1243 Second Fuel Pump Faulty or Ground Fault
P1244 Alternator Load Input Failed High
P1245 Alternator Load Input Failed Low
P1246 Alternator Load Input Failed
P1247 Turbo Boost Pressure Low
P1248 Turbo Boost Pressure Not Detected
P1249 Wastegate Control Valve Performance
P1250 PRC Solenoid Circuit Malfunction
P1251 Air Mixture Solenoid Circuit Malfunction
P1252 Pedal Correlation PDS1 and LPDS High
P1253 Pedal Correlation PDS1 and LPDS Low
P1254 Pedal Correlation PDS2 and LPDS High
P1255 Pedal Correlation PDS2 and LPDS Low
P1256 Pedal Correlation PDS1 and HPDS
P1257 Pedal Correlation PDS2 and HPDS
P1258 Pedal Correlation PDS1 and PDS2
P1259 Immobilizer to PCM Signal Error
P1260 THEFT Detected, Vehicle Immobilzed
P1261 Cylinder #1 High To Low Side Short
P1262 Cylinder #2 High To Low Side Short
P1263 Cylinder #3 High To Low Side Short
P1264 Cylinder #4 High To Low Side Short
P1265 Cylinder #5 High To Low Side Short
P1266 Cylinder #6 High To Low Side Short
P1267 Cylinder #7 High To Low Side Short
P1268 Cylinder #8 High To Low Side Short
P1269 Immobilizer Code Not Programmed
P1270 Engine RPM Or Speed Limiter Reached
P1271 Cylinder #1 High To Low Side Open
P1272 Cylinder #2 High To Low Side Open
P1273 Cylinder #3 High To Low Side Open
P1274 Cylinder #4 High To Low Side Open
P1275 Cylinder #5 High To Low Side Open
P1276 Cylinder #6 High To Low Side Open
P1277 Cylinder #7 High To Low Side Open
P1278 Cylinder #8 High To Low Side Open
P1280 Injection Control Pressure Out Of Range Low
P1281 Injection Control Pressure Out Of Range High
P1282 Excessive Injection Control Pressure
P1283 IPR Circuit Failure
P1284 Aborted KOER – ICP Failure
P1285 Cylinder head over temp sensed
P1286 Fuel Pulse In Range But Lower Than Expected
P1287 Fuel Pulse In Range But Higher Than Expected
P1288 Cylinder Head Temp Sensor Out Of Self Test Range
P1289 Cylinder Head Temp Sensor High Input
P1290 Cylinder Head Temp Sensor Low Input
P1291 Injector High Side Short To GND Or VBATT – Bank
1
P1292 Injector High Side Short To GND Or VBATT – Bank
2
P1293 Injector High Side Open – Bank 1
P1294 Injector High Side Open – Bank 2/Target idle not
reached
P1295 Multi-faults – Bank 1 – With Low Side Shorts
P1296 Multi-faults – Bank 2 – With Low Side Shorts
P1297 Injector High Sides Shorted Together
P1298 IDM Failure
P1299 Cylinder Head Overtemperature Protection Active
P1300 Boost Calibration Fault
P1301 Boost Calibration High
P1302 Boost Calibration Low
P1303 EGR Calibration Fault
P1304 EGR Calibration High
P1305 EGR Calibration Low
P1306 Kickdown Relay Pull – In Circuit Fault
P1307 Kickdown Relay Hold Circuit Fault
P1308 A/C Clutch Circuit Fault
P1309 Misfire Monitor AICE Chip Fault
P1313 Misfire Rate Catalyst Damage Fault – Bank 1
P1314 Misfire Rate Catalyst Damage Fault – Bank 2
P1315 Persistent Misfire
P1316 Injector Circuit / IDM Codes Detected
P1317 Injector Circuit / IDM Codes Not Updated
P1336 Crank / Cam Sensor Range / Performance
P1340 Camshaft Position Sensor B Circuit Malfunction
P1341 Camshaft Position Sensor B Range / Performance
P1345 SGC (Cam Position) Sensor Circuit Malfunction/ Crankshaft
Position – Camshaft Position Correlation
P1346 Fuel Level Sensor B Circuit Malfunction
P1347 Fuel Level Sensor B Range / Performance
P1348 Fuel Level Sensor B Circuit Low
P1349 Fuel Level Sensor B Circuit High
P1350 Fuel Level Sensor B Intermittent/Bypass Line Monitor
P1351 IDM Input Circuit Malfunction/ Ignition Coil Control
Circuit High Voltage
P1352 Ignition Coil A Primary Circuit Malfunction
P1353 Ignition Coil B Primary Circuit Malfunction
P1354 Ignition Coil C Primary Circuit Malfunction
P1355 Ignition Coil D Primary Circuit Malfunction
P1360 Ignition Coil A Secondary Circuit Malfunction
P1361 Ignition Control (IC) Circuit Low Voltage
P1362 Ignition Coil C Secondary Circuit Malfunction
P1363 Ignition Coil D Secondary Circuit Malfunction
P1364 Ignition Coil Primary Circuit Failure
P1365 Ignition Coil Secondary Circuit Failure
P1366 Ignition Spare
P1367 Ignition Spare
P1368 Ignition Spare
P1369 Engine Temperature Light Monitor Failure
P1370 Insufficient RMP Increase During Spark Test
P1371 Ignition Coil – Cylinder 1 – Early Activation Fault
P1372 Ignition Coil – Cylinder 2 – Early Activation Fault
P1373 Ignition Coil – Cylinder 3 – Early Activation Fault
P1374 Crankshaft Position (CKP)/Ignition Coil – Cylinder
4 – Early Activation Fault
P1375 Ignition Coil – Cylinder 5 – Early Activation Fault
P1376 Ignition Coil – Cylinder 6 – Early Activation Fault
P1380 Misfire Detected – Rough Road Data Not Available
P1381 Variable Cam Timing Overadvanced (Bank #1)/ Misfire
Detected – No Communication with BCM
P1382 Variable Cam Timing Solenoid #1 Circuit Malfunction
P1383 Variable Cam Timing Overretarded (Bank #1)
P1384 VVT Solenoid A Malfunction
P1385 Variable Cam Timing Solenoid B Malfunction
P1386 Variable Cam Timing Overadvanced (Bank #2)
P1387 Variable Cam Timing Solenoid #2 Circuit Malfunction
P1388 Variable Cam Timing Overretarded (Bank #2)
P1389 Glow Plug Circuit High Side Low Input
P1390 Octane Adjust Pin Out Of Self Test Range
P1391 Glow Plug Circuit Low Input (Bank #1)
P1392 Glow Plug Circuit High Input (Bank #1)
P1393 Glow Plug Circuit Low Input (Bank #2)
P1394 Glow Plug Circuit High Input (Bank #2)
P1395 Glow Plug Monitor Fault (Bank #1)
P1396 Glow Plug Monitor Fault (Bank #2)
P1397 System Voltage Out Of Self Test Range
P1398 VVT Solenoid B Circuit High Input
P1399 Glow Plug Circuit High Side, High Input
P1400 DPFE Circuit Low Input
P1401 DPFE Circuit High Input
P1402 EGR Metering Orifice Restricted
P1403 DPFE Sensor Hoses Reversed
P1404 IAT – B Circuit Malfunction/ Exhaust Gas Recirculation
Closed Position Performance
P1405 DPFE Sensor Upstream Hose Off Or Plugged
P1406 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Position Sensor
Performance
P1407 EGR No Flow Detected
P1408 EGR Flow Out Of Self Test Range
P1409 EVR Control Circuit Malfunction
P1411 SAI System Incorrect Downstream Flow Detected
P1413 SAI System Monitor Circuit Low Input
P1414 SAI System Monitor Circuit High Input
P1415 Air Pump Circuit Malfunction/ (AIR) System Bank
1
P1416 Port Air Circuit Malfunction/ (AIR) System Bank
2
P1417 Port Air Relief Circuit Malfunction
P1418 Split Air #1 Circuit Malfunction
P1419 Split Air #2 Circuit Malfunction
P1420 Catalyst Temperature Sensor Failure
P1421 Catalyst Damage
P1422 EGI Temperature Sensor Failure
P1423 EGI Functionality Test Failed
P1424 EGI Glow Plug Primary Failure
P1425 EGI Glow Plug Secondary Failure
P1426 EGI Mini – MAF Failed Out Of Range
P1427 EGI Mini – MAF Failed Short Circuit
P1428 EGI Mini – MAF Failed Open Circuit
P1429 Electric Air Pump Primary Failure
P1430 Electric Air Pump Secondary Failure
P1433 A/C Refrigerant Temperature Circuit Low
P1434 A/C Refrigerant Temperature Circuit High
P1435 A/C Refrigerant Temperature Circuit Range/Performance
P1436 A/C Evaporator Air Temperature Circuit Low
P1437 A/C Evaporator Air Temperature Circuit High
P1438 A/C Evaporator Air Temperature Circuit Range/Performance
P1439 Floor Temperature Switch Circuit Malfunction
P1440 Purge Valve Stuck Open
P1441 Evaporative Emission (EVAP) System Flow During Non-Purge
Chevrolet Only
P1441 Evaporative Emission (EVAP) System Flow During Non-Purge
Oldsmobile Only
P1442 Evaporative Emission Control System Leak Detected
P1443 Evaporative Emission Control System Control Valve
P1444 Purge Flow Sensor Circuit Low Input
P1445 Purge Flow Sensor Circuit High Input
P1446 Evaporative Vac Solenoid Circuit Malfunction
P1447 ELC System Closure Valve Flow Fault
P1448 ELC System 2 Fault
P1449 Evaporative Check Solenoid Circuit Malfunction
P1450 Unable To Bleed Up Fuel Tank Vacuum
P1451 Evap  Emission Control Sys Vent Control Valve
Circuit
P1452 Unable To Bleed – Up Vacuum in Tank
P1453 Fuel Tank Pressure Relief Valve Malfunction
P1454 Evaporative System Vacuum Test Malfunction
P1455 Evap  Emission Control Sys  Leak Detected
(Gross Leak/No Flow)
P1456 Fuel Tank Temperature Sensor Circuit Malfunction
P1457 Unable To Pull Vacuum In Tank
P1460 Wide open throttle A/C cutoff relay circuit
P1461 A/C pressure sensor circuit voltage low
P1462 A/C pressure sensor circuit voltage high
P1463 A/C Pressure Sensor Insufficient
Pressure Change
P1464 A/C Demand Out of Self Test Range
P1465 A/C Relay Circuit Malfunction
P1466 A/C Refrigerant Temperature Sensor/Circuit
Malfunction
P1467 A/C Compressor Temperature Sensor
Malfunction
P1468 SSPOD Open Circuit or Closed Circuit
Fault
P1469 Low A/C Cycling Period
P1470 A/C Cycling Period Too Short
P1471 Electrodrive Fan 1 Operational Failure
(Driver Side)
P1472 Electrodrive Fan 2 Operational Failure
(Passenger Side)
P1473 Fan Secondary High With Fan(s) Off
P1474 Low Fan Control Primary Circuit Malfunction
P1475 Fan Relay (Low) Circuit Malfunction
P1476 Fan Relay (High) Circuit Malfunction
P1477 Additional Fan Relay Circuit Malfunction
P1478 Cooling Fan Driver Fault
P1479 High Fan Control Primary Circuit
Malfunction
P1480 Fan Secondary Low with Low Fan On
P1481 Fan Secondary Low With High Fan On
P1482 SCP
P1483 Power To Fan Circuit Overcurrent
P1484 Open Power To Ground VCRM
P1485 EGRV Circuit Malfunction
P1486 EGRA Circuit Malfunction
P1487 EGRCHK Solenoid Circuit Malfunction
P1490 Secondary Air Relief Solenoid Circuit
Malfunction
P1491 Secondary Switch Solenoid Circuit
Malfunction
P1492 APLSOL Solenoid Circuit Malfunction
P1493 RCNT Solenoid Circuit Malfunction
P1494 SPCUT Solenoid Circuit Malfunction
P1495 TCSPL Solenoid Circuit Malfunction
P1500 Vehicle Speed Sensor Intermittent
P1501 Vehicle Speed Sensor Out Of Self
Test Range
P1502 Vehicle Speed Sensor Intermittent
Malfunction
P1503 Auxillary Speed Sensor Fault
P1504 Idle Air Control Circuit Malfunction
P1505 Idle Air Control System At Adaptive
Clip
P1506 Idle Air Control Overspeed Error
P1507 Idle Air Control Underspeed Error
P1508 Idle Control System Circuit Open
P1509 Idle Control System Circuit Shorted
P1510 Idle Signal Circuit Malfunction
P1511 Idle Switch (Electric Control Throttle)
Circuit Malfunction
P1512 Intake Manifold Runner Control (Bank
1) Stuck Closed
P1513 Intake Manifold Runner Control (Bank
2) Stuck Closed
P1514 High Load Neutral/Drive Fault
P1515 Electric Current Circuit Malfunction
P1516 IMRC Input Error (Bank 1)
P1517 IMRC Input Error (Bank 2)
P1518 Intake Manifold Runner Control (Stuck
Open)
P1519 Intake Manifold Runner Control (Stuck
Closed)
P1520 Intake Manifold Runner Control Circuit
Malfunction
P1521 Variable Intake Solenoid #1 Circuit
Malfunction
P1522 Variable Intake Solenoid #2 Circuit
Malfunction
P1523 IVC Solenoid Circuit Malfunction
P1524 Variable Intake Solenoid System
P1525 Air Bypass Valve System
P1526 Air Bypass System
P1527 Accelerate Warmup Solenoid Circuit
Malfunction
P1528 Subsidiary Throttle Valve Solenoid
Circuit Malfunction
P1529 SCAIR Solenoid Circuit Malfunction
P1530 A/C Clutch Circuit Malfunction
P1531 Invalid Test – Accelerator Pedal
Movement
P1532 IMCC Circuit Malfunction, Bank B
P1533 AAI Circuit Malfunction
P1534 Inertia Switch Activated
P1535 Blower Fan Speed Circuit Range/Performance
P1536 Parking Brake Switch Circuit Failure
P1537 Intake Manifold Runner Control (Bank
1) Stuck Open
P1538 Intake Manifold Runner Control (Bank
2) Stuck Open
P1539 Power To A/C Clutch Circuit Overcurrent
P1540 Air Bypass Valve Circuit Malfunction
P1549 IMCC Circuit Malfunction, Bank B
P1550 PSPS Out Of Self Test Range
P1565 Speed Control Command Switch Out
of Range High
P1566 Speed Control Command Switch Out
of Range Low
P1567 Speed Control Output Circuit Continuity
P1568 Speed Control Unable to Hold Speed
P1571 Brake Switch Malfunction
P1572 Brake Pedal Switch Circuit Malfunction
P1573 Throttle Position Not Available
P1574 Throttle Position Sensor Disagreement
btwn Sensors
P1575 Pedal Position Out of Self Test Range
P1576 Pedal Position Not Available
P1577 Pedal Position Sensor Disagreement
btwn Sensors
P1578 ETC Power Less Than Demand
P1579 ETC In Power Limiting Mode
P1580 Electronic Throttle Monitor PCM Override
P1581 Electronic Throttle Monitor Malfunction
P1582 Electronic Throttle Monitor Data
Available
P1583 Electronic Throttle Monitor Cruise
Disable
P1584 TCU Detected IPE Circuit Malfunction
P1585 Throttle Control Unit Malfunction
P1586 Throttle Control Unit Throttle Position
Malfunction
P1587 Throttle Control Unit Modulated Command
Malfunction
P1588 Throttle Control Unit Detected Loss
of Return Spring
P1589 TCU Unable To Control Desired Throttle
Angle
P1600 Loss of KAM Power; Open Circuit
P1601 ECM/TCM Serial Communication Error
P1602 Immobilizer/ECM Communication Error
P1603 EEPROM Malfunction
P1604 Code Word Unregestered
P1605 Keep Alive Memory Test Failure
P1606 ECM Control Relay O/P Circuit Malfunction
P1607 MIL O/P Circuit Malfunction
P1608 Internal ECM Malfunction
P1609 Diagnostic Lamp Driver Fault
P1610 SBDS Interactive Codes
P1611 SBDS Interactive Codes
P1612 SBDS Interactive Codes
P1613 SBDS Interactive Codes
P1614 SBDS Interactive Codes
P1615 SBDS Interactive Codes
P1616 SBDS Interactive Codes
P1617 SBDS Interactive Codes
P1618 SBDS Interactive Codes
P1619 SBDS Interactive Codes
P1620 SBDS Interactive Codes
P1621 Control Module Long Term Memory Performance/
Immobilizer Code Words Do Not Match
P1622 Immobilizer ID Does Not Match
P1623 Immobilizer Code Word/ID Number Write
Failure
P1624 Anti Theft System
P1625 B+ Supply To VCRM Fan Circuit Malfunction
P1626 Theft Deterrent Fuel Enable Signal
Not Received/ B+ Supply To VCRM A/C Circuit Malfunction
P1627 Module Supply Voltage Out Of Range
P1628 Module Ignition Supply Input Malfunction
P1629 Internal Voltage Regulator Malfunction
P1630 Internal Vref Malfunction
P1631 Theft Deterrent Start Enable Signal
Not Correct/ Main Relay Malfunction (Power Hold)
P1632 Smart Alternator Faults Sensor/Circuit
Malfunction
P1633 KAM Voltage Too Low
P1634 Data Output Link Circuit Failure
P1635 Tire / Axle Ratio Out of Acceptable
Range
P1636 Inductive Signature Chip Communication
Error
P1637 Can Link ECM/ABSCM Circuit / Network
Malfunction
P1638 Can Link ECM/INSTM Circuit / Network
Malfunction
P1639 Vehicle ID Block Corrupted or Not
Programmed
P1640 Powertrain DTCs Available in Another
Module
P1641 Fuel Pump Primary Circuit Failure
P1642 Fuel Pump Monitor Circuit High Input
P1643 Fuel Pump Monitor Circuit Low Input
P1644 Fuel Pump Speed Control Circuit Malfunction
P1645 Fuel Pump Resistor Switch Circuit
Malfunction
P1650 PSP Switch Out of Self Test Range
P1651 PSP Switch Input Malfunction
P1652 IAC Monitor Disabled by PSP Switch
Failed On
P1653 Power Steering Output Circuit Malfunction
P1654 Recirculation Override Circuit Malfunction
P1655 Starter Disable Circuit Malfunction
P1660 Output Circuit Check Signal High
P1661 Output Circuit Check Signal Low
P1662 IDM_EN Circuit Failure
P1663 Fuel Demand Command Signal Circuit
Malfunction
P1667 CI Circuit Malfunction
P1668 PCM – IDM Communications Error
P1670 Electronic Feedback Signal Not Detected
P1680 Metering Oil Pump Malfunction
P1681 Metering Oil Pump Malfunction
P1682 Metering Oil Pump Malfunction
P1683 Metering Oil Pump Temperature Sensor
Circuit Malfunction
P1684 Metering Oil Pump Position Sensor
Circuit Malfunction
P1685 Metering Oil Pump Stepping Motor
Circuit Malfunction
P1686 Metering Oil Pump Stepping Motor
Circuit Malfunction
P1687 Metering Oil Pump Stepping Motor
Circuit Malfunction
P1688 Metering Oil Pump Stepping Motor
Circuit Malfunction
P1689 Oil Pressure Control Solenoid Circuit
Malfunction
P1690 Wastegate Solenoid Circuit Malfunction
P1691 Turbo Pressure Control Solenoid Circuit
Malfunction
P1692 Turbo Control Solenoid Circuit Malfunction
P1693 Turbo Charge Control Circuit Malfunction
P1694 Turbo Charge Relief Circuit Malfunction
P1700 Transmission Indeterminate Failure
(Failed to Neutral)
P1701 Reverse Engagement Error
P1702 TRS Circuit Intermittent Malfunction
P1703 Brake Switch Out Of Self Test Range
P1704 Digital TRS Failed to Transition
States in KOEO / KOER
P1705 Not in P or N During KOEO / KOER
P1706 High Vehicle Speed Observed in Park
P1707 Transfer Case Neutral Indicator Hard
Fault Present
P1708 Clutch Switch Circuit Malfunction
P1709 PNP Switch Out Of Self Test Range
P1711 TFT Sensor Out Of Self Test Range
P1712 Trans Torque Reduction Request Signal
Malfunction
P1713 TFT Sensor In Range Failure Low Value
P1714 SSA Inductive Signature Malfunction
P1715 SSB Inductive Signature Malfunction
P1716 SSC Inductive Signature Malfunction
P1717 SSD Inductive Signature Malfunction
P1718 TFT Sensor In Range Failure High
P1720 Vehicle Speed (Meter) Circuit Malfunction
P1721 Gear 1 Incorrect Ratio
P1722 Gear 2 Incorrect Ratio
P1723 Gear 3 incorrect Ratio
P1724 Gear 4 Incorrect Ratio
P1725 Insufficient Engine Speed Increase
During Self Test
P1726 Insufficient Engine Speed Decrease
During Self Test
P1727 Coast Clutch Solenoid Inductive Signature
Malfunction
P1728 Transmission Slip Error
P1729 4×4 Low Switch Error
P1730 Gear Control Malfunction 2,3,5
P1731 1-2 Shift Malfunction
P1732 2-3 Shift Malfunction
P1733 3-4 Shift Malfunction
P1734 Gear Control Malfunction
P1735 First Gear Switch Circuit Malfunction
P1736 Second Gear Switch Circuit Malfunction
P1737 Lockup Solenoid System
P1738 Shift Time Error
P1739 Slip Solenoid System
P1740 Torque Converter Clutch Inductive
Signature Malfunction
P1741 Torque Converter Clutch Control Error
P1742 Torque Converter Clutch Solenoid
Failed On
P1743 Torque Converter Clutch Solenoid
Failied On
P1744 Torque Converter Clutch System Performance
P1745 Line Pressure Solenoid System
P1746 Pressure Control Solenoid “A”
Open Circuit
P1747 Pressure Control Solenoid “A”
Short Circuit
P1748 EPC Malfunction
P1749 Pressure Control Solenoid Failed
Low
P1751 Shift Solenoid A Performance
P1754 Coast Clutch Solenoid Circuit Malfunction
P1755 Intermediate Speed Sensor (ISS) Malfunction
P1756 Shift Solenoid B Performance
P1760 Pressure Control Solenoid “A”
Short Circuit
P1761 Shift Solenoid C Performance
P1762 Overdrive Band Failed Off
P1765 Timing Solenoid Circuit Malfunction
P1767 Torque Converter Clutch Circuit Malfunction
P1768 Performance / Normal / Winter Mode
Input Malfunction
P1769 AG4 Transmission Torque Modulation
Fault
P1770 Clutch Solenoid Circuit Malfunction
P1775 Transmission System MIL Fault
P1776 Ignition Retard Request Duration
Fault
P1777 Ignition Retard Request Circuit Fault
P1778 Transmission Reverse I/P Circuit
Malfunction
P1779 TCIL Circuit Malfunction
P1780 Trans Control Switch (O/D Cancel)
Out of Self Test Range
P1781 4X4 Switch Out of Self Test Range
P1782 P/ES Circuit Out Of Self Test Range
P1783 Transmission Overtemperature Condition
P1784 Transmission Mechanical Failure –
First And Reverse
P1785 Transmission Mechanical Failure –
First And Second
P1786 3-2 Downshift Error
P1787 2-1 Downshift Error
P1788 Pressure Control Solenoid “B”
Open Circuit
P1789 Pressure Control Solenoid “B”
Short Circuit
P1790 TP (Mechanical) Circuit Malfunction
P1791 TP (Electric) Circuit Malfunction
P1792 Barometer Pressure Circuit Malfunction
P1793 Intake Air Volume Circuit Malfunction
P1794 Battery Voltage Circuit Malfunction
P1795 Idle Switch Circuit Malfunction
P1796 Kick Down Switch Circuit Malfunction
P1797 Neutral Switch Circuit Malfunction
P1798 Coolant Temperature Circuit Malfunction
P1799 Hold Switch Circuit Malfunction
P1800 Transmission Clutch Interlock Safety
Switch Circuit Failure
P1801 Transmission Clutch Interlock Safety
Switch Open Circuit
P1802 Transmission Clutch Interlock Safety
Switch Short Circuit To Battery
P1803 Transmission Clutch Interlock Safety
Switch Short Circuit To Ground
P1804 Transmission 4-Wheel Drive High Indicator
Circuit Failure
P1805 Transmission 4-Wheel Drive High Indicator
Open Circuit
P1806 Transmission 4-Wheel Drive High Indicator
Short Circuit To Battery
P1807 Transmission 4-Wheel Drive High Indicator
Short Circuit To Ground
P1808 Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator
Circuit Failure
P1809 Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator
Open Circuit
P1810 TFP Valve Position Switch Circuit/
Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Short Circuit To Battery
P1811 Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator
Short Circuit To Ground
P1812 Transmission 4-Wheel Drive Mode Select
Circuit Failure
P1813 Transmission 4-Wheel Drive Mode Select
Open Circuit
P1814 Transmission 4-Wheel Drive Mode Select
Short Circuit To Battery
P1815 Transmission 4-Wheel Drive Mode Select
Short Circuit To Ground
P1816 Transmission Neutral Safety Switch
Circuit Failure
P1817 Transmission Neutral Safety Switch
Open Circuit
P1818 Transmission Neutral Safety Switch
Short Circuit To Battery
P1819 Transmission Neutral Safety Switch
Short Circuit To Ground
P1820 Transmission Transfer Case Clockwise
Shift Relay Coil Circuit Failure
P1821 Transmission Transfer Case Clockwise
Shift Relay Coil Open Circuit
P1822 Transmission Transfer Case Clockwise
Shift Relay Coil Short Circuit To Battery
P1823 Transmission Transfer Case Clockwise
Shift Relay Coil Short Circuit To Ground
P1824 Transmission 4-Wheel Drive Clutch
Relay Circuit Failure
P1825 Transmission 4-Wheel Drive Clutch
Relay Open Circuit
P1826 Transmission 4-Wheel Drive Low Clutch
Relay Circuit To Battery
P1827 Transmission 4-Wheel Drive Low Clutch
Relay Circuit To Ground
P1828 Transmission Transfer Case Counter
Clockwise Shift Relay Coil Circuit Failure
P1829 Transmission Transfer Case Counter
Clockwise Shift Relay Coil Open Circuit
P1830 Transmission Transfer Case Counter
Clockwise Shift Relay Coil Short Circuit To Battery
P1831 Transmission Transfer Case Counter
Clockwise Shift Relay Coil Short Circuit To Ground
P1832 Transmission Transfer Case Differential
Lock-Up Solenoid Circuit Failure
P1833 Transmission Transfer Case Differential
Lock-Up Solenoid Open Circuit
P1834 Transmission Transfer Case Differential
Lock-Up Solenoid Short Circuit To Battery
P1835 Transmission Transfer Case Differential
Lock-Up Solenoid Short Circuit To Ground
P1836 Transmission Transfer Case Front
Shaft Speed Sensor Circuit Failure
P1837 Transmission Transfer Case Rear Shaft
Speed Sensor Circuit Failure
P1838 Transmission Transfer Case Shift
Motor Circuit Failure
P1839 Transmission Transfer Case Shift
Motor Open Circuit
P1840 Transmission Transfer Case Shift
Motor Short Circuit To Battery
P1841 Transmission Transfer Case Shift
Motor Short Circuit To Ground
P1842 Transmission Transfer Case Differential
Lock-Up Feedback Switch Circuit Failure
P1843 Transmission Transfer Case Differential
Lock-Up Feedback Switch Open Circuit
P1844 Transmission Transfer Case Differential
Lock-Up Feedback Switch Short Circuit To Battery
P1845 Transmission Transfer Case Differential
Lock-Up Feedback Switch Short Circuit To Ground
P1846 Transmission Transfer Case Contact
Plate ‘A’ Circuit Failure
P1847 Transmission Transfer Case Contact
Plate ‘A’ Open Circuit
P1848 Transmission Transfer Case Contact
Plate ‘A’ Short Circuit To Battery
P1849 Transmission Transfer Case Contact
Plate ‘A’ Short Circuit To Ground
P1850 Transmission Transfer Case Contact
Plate ‘B’ Circuit Failure
P1851 Transmission Transfer Case Contact
Plate ‘B’ Open Circuit
P1852 Transmission Transfer Case Contact
Plate ‘B’ Short Circuit To Battery
P1853 Transmission Transfer Case Contact
Plate ‘B’ Short Circuit To Ground
P1854 Transmission Transfer Case Contact
Plate ‘C’ Circuit Failure
P1855 Transmission Transfer Case Contact
Plate ‘C’ Open Circuit
P1856 Transmission Transfer Case Contact
Plate ‘C’ Short Circuit To Battery
P1857 Transmission Transfer Case Contact
Plate ‘C’ Short Circuit To Ground
P1858 Transmission Transfer Case Contact
Plate ‘D’ Circuit Failure
P1859 Transmission Transfer Case Contact
Plate ‘D’ Open Circuit
P1860 TCC PWM Solenoid Circuit Electrical/
Transmission Transfer Case Contact Plate ‘D’ Short Circuit To Battery
P1861 Transmission Transfer Case Contact
Plate ‘D’ Short Circuit To Ground
P1862 Transmission Transfer Case Contact
Plate Power Circuit Failure
P1863 Transmission Transfer Case Contact
Plate Power Open Circuit
P1864 Transmission Transfer Case Contact
Plate Power Short To Battery
P1865 Transmission Transfer Case Contact
Plate Power Short To Ground
P1866 Transmission Transfer Case System
Concern – Servicing Required
P1867 Transmission Transfer Case Contact
Plate General Circuit Failure
P1868 Transmission Automatic 4-Wheel Drive
Indicator (Lamp) Circuit Failure
P1869 Transmission Automatic 4-Wheel Drive
Indicator (Lamp) Circuit Short To Battery
P1870 Transmission Component Slipping/
Transmission Mechanical Transfer Case 4×4 Switch Circuit Failure
P1871 Transmission Mechanical Transfer
Case 4×4 Switch Circuit Short To Battery
P1872 Transmission Mechanical 4-Wheel Drive
Axle Lock Lamp Circuit Failure
P1873 Transmission Mechanical 4-Wheel Drive
Axle Lock Lamp Circuit Short To Battery
P1874 Transmission Automatic Hall Effect
Sensor Power Circuit Failure
P1875 Transmission Automatic Hall Effect
Sensor Power Circuit Short To Battery / 4WD Low Switch Circuit Electrical
P1876 Transmission Transfer Case 2-Wheel
Drive Solenoid Circuit Failure
P1877 Transmission Transfer Case 2-Wheel
Drive Solenoid Circuit Short To Battery
P1878 Transmission Transfer Case Disengaged
Solenoid Circuit Failure
P1879 Transmission Transfer Case Disengaged
Solenoid Open Circuit
P1880 Transmission Transfer Case Disengaged
Solenoid Short to Battery
P1881 Engine Coolant Level Switch Circuit
Failure, GEM
P1882 Engine Coolant Level Switch Circuit
Short to Ground
P1883 Engine Coolant Level Switch Circuit
Failure, GEM
P1884 Engine Coolant Level Lamp Circuit
Short to Ground
P1885 Transmission Transfer Case Disengaged
Solenoid Short to Ground
P1886 4X4 Initialization Failure
P1890 Transmission 4WD Mode Select Return
Input Circuit Failure
P1891 Transmission Transfer Case Contact
Plate Ground Return Open Circuit
P1900 OSS Circuit Intermittent Malfunction
P1901 TSS Circuit Intermittent Malfunction
P1902 Pressure Control Solenoid “B”
Intermittent Short
P1903 Pressure Control Solenoid “C”
Short Circuit
P1904 Pressure Control Solenoid “C”
Open Circuit
P1905 Pressure Control Solenoid “C”
Intermittent Short
P1906 Kickdown Pull Relay Open or Short
Circuit to Ground
P1907 Kickdown Hold Relay Open or Short
Circuit to Ground
P1908 Transmission Pressure Circuit Solenoid
Open or Short to Ground
P1909 Trans  Temp  Sensor Circuit
Open or Shorted to Pwr  or Gnd
P1910 VFS A Pressure Output Failed Low
P1911 VFS B Pressure Output Failed Low
P1912 VFS C Pressure Output Failed Low
P1913 Pressure Switch A Circuit Malfunction
P1914 Manually Shifted Automatic (MSA)
Sw  Circuit Malf
P1915 Reverse Switch Circuit Malfunction
P1916 High Clutch Drum Speed Sensor Malfunction
P1917 High Clutch Drum Speed
Sensor Intermittent
P1918 Transmission Range Display Circuit
Malfunction

Hoppas du blir hjälpt av de felkoder du hittar i denna artikel och att du kommer till rätta med dem på din SAAB. Här nedan hittar du serviceverkstäder och reservdelar till din bil.

Här hittar du reservdelar till din SAAB!

Hitta nya reservdelar här (sök med ditt reg.nr.)
– Reservdelar från kända märken hos Autoexperten.se
Billiga reservdelar hos Autodoc.se

4 comments

 • Johan Jägerström

  Felkod 2188 kommer upp på min9-3 aero 2,8 2006 vad kan det vara ?

  • B2188 Rear Wiper Select Switch ”E” Short to Ground
   Detta är det enda jag kan hitta….

   • Har en Saab 9-5 -07, Kombi, där backsensorn inte fungerar, sätter felkod: B2915, Okänt Fel, Tips?

    • Börje Larsson

     Gogglar på felkoden Får fram detta på SAAB Tech
     B2915 is not listed in Saab WIS. B2916 is the next in line and relates to the parking sensors.

     All the codes starting B291* relate to the right hand centre sensor of the four.