OBD2

Lista över felkoder för OBD2 som kan utläsas med ett diagnosverktyg som kopplas in under ratten.

Vanliga felkoder och dess orsaker:

Trouble CodeFault Location
P0340Beror oftast på sotiga tändstift.
P1312Misständning cylinder 1 och 2. Beror oftast på tändkassetten.
P1334Misständning cylinder 3 och 4. Beror oftast på tändkassetten.

Behöver du skaffa reservdelar eller serva din SAAB, så kan du enkelt göra detta via länken här nedan. Bra service, snabb leverans och fin kvalitet på reservdelar och service utlovas.

Här hittar du reservdelar till din SAAB!

 

Trouble CodeFault Location
P0001Fuel volume regulator control -circuit open
P0002Fuel volume regulator control -circuit range/ performance
P0003Fuel volume regulator control -circuit low
P0004Fuel volume regulator control -circuit high
P0005Fuel shut-off valve control -circuit open
P0006Fuel shut-off valve control -circuit low
P0007Fuel shut-off valve control -circuit high
P0008Engine position system, bank 1 -performance
P0009Engine position system, bank 2 -performance
P0010Camshaft position (CMP)·actuator, intake/left/front, bank 1 -circuit malfunction
P0011Camshaft position (CMP), intake/left/front, bank 1 -timing over-advanced/system performance
P0012Camshaft position (CMP), intake/left/front, bank 1 -timing over-retarded
P0013Camshaft position (CMP) actuator, intake/left/front, bank 1 -circuit malfunction
P0014Camshaft position (CMP) actuator, exhaust!right! rear, bank 1 -timing over-advanced/system performance
P0015Camshaft position (CMP) actuator, exhaust!right! rear, bank 1 -timing over-retarded
P0016Crankshaft position/camshaft position, bank 1 sensor A -correlation
P0017Crankshaft position/camshaft position, bank 1 sensor B -correlation
P0018Crankshaft position/camshaft position, bank 2 sensor A -correlation
P0019Crankshaft position/camshaft position, bank 2 sensor B -correlation
P0020Camshaft position (CMP) actuator, intake/left/front, bank 2 -circuit malfunction
P0021Camshaft position (CMP), intake/left/front, bank 2 -timing over-advanced/system performance
P0022Camshaft position (CMP), intake/left/front, bank 2 -timing over-retarded
P0023Camshaft position (CMP) actuator, exhaust/right/rear, bank 2 -circuit malfunction
P0024Camshaft position (CMP), exhaust/right/rear, bank 2 -timing over-advanced/system performance
P0025Camshaft position (CMP), exhaust/right/rear, bank 2 -timing over-retarded
P0026Intake valve control solenoid circuit, bank 1 range/performance
P0027Exhaust valve control solenoid circuit, bank 1 range/performance
P0028Intake valve control solenoid circuit, bank 2 range/performance
P0029Exhaust valve control solenoid circuit, bank 2 range/performance
P0030Heated oxygen sensor (H02S) 1, bank 1, heater control -circuit malfunction
P0031Heated oxygen sensor (H02S) 1, bank 1, heater control -circuit low
P0032Heated oxygen sensor (H02S) 1, bank 1, heater control -circuit high
P0033Turbocharger (TC) wastegate regulating valve circuit malfunction
P0034Turbocharger (TC) wastegate regulating valve circuit low
P0035Turbocharger (TC) wastegate regulating valve circuit high
P0036Heated oxygen sensor (H02S) 2, bank 1, heater control -circuit malfunction
P0037Heated oxygen sensor (H02S) 2, bank 1, heater control -circuit low
P0038Heated oxygen sensor (H02S) 2, bank 1, heater control -circuit high
P0039Turbo/super charger bypass valve, control circuitrange/performance
P0040Oxygen sensor signals swapped, bank 1 sensor 1/ bank 2 sensor 1
P0041Oxygen sensor signals swapped, bank 1 sensor 2/ bank 2 sensor 2
P0042Heated oxygen sensor (H02S) 3, bank 1, heater control -circuit malfunction
P0043Heated oxygen sensor (H02S) 3, bank 1, heater control -circuit low
P0044Heated oxygen sensor (H02S) 3, bank 1, heater control -circuit. high
P0045Turbo/super charger boost control solenoid circuit open
P0046Turbo/super charger boost control solenoid circuit range/performance
P0047Turbo/super charger boost control solenoid circuit low
P0048Turbo/super charger boost control solenoid circuit high
P0049Turbo/super charger turbine -over-speed
P0050Heated oxygen sensor (H02S) 1, bank 2, heater control circuit malfunction
P0051Heated oxygen sensor (H02S) 1, bank 2, heater control -circuit low
P0052Heated oxygen sensor (H02S) 1, bank 2, heater control -circuit high
P0053Heated oxygen sensor (H02S), bank 1, sensor 1 -heater resistance
P0054Heated oxygen sensor (H02S), bank 1, sensor 2 heater resistance
P0055Heated oxygen sensor (H02S), bank 1, sensor 3 heater resistance
P0056Heated oxygen sensor (H02S) 2, bank 2, heater control -circuit malfunction
P0057Heated oxygen sensor (H02S) 2, bank 2, heater control heater circuit low
P0058Heated oxygen sensor (H02S) 2, bank 2, heater control -circuit high
P0059Heated oxygen sensor (H02S), bank 2, sensor 1 -heater resistance
P0060Heated oxygen sensor (H02S), bank 2, sensor 2 heater resistance
P0061Heated oxygen sensor (H02S), bank 2, sensor 3 heater resistance
P0062Heated oxygen sensor (H02S) 3, bank 2, heater control circuit malfunction
P0063Heated oxygen sensor (H02S) 3, bank 2, heater control -circuit low
P0064Heated oxygen sensor (H02S) 3, bank 2, heater control circuit .high
P0065Air assisted injector -range/performance problem
P0066Air assisted injector -circuit malfunction/circuit low
P0067Air assisted injector -circuit high
P0068Manifold pressure (MAP) sensor/Mass air flow (MAF) sensor -throttle position correlation
P0069Manifold pressure (MAP) sensor -barometric pressure correlation
P0070Outside air temperature sensor -circuit malfunction
P0071Outside air temperature sensor -range/ performance problem
P0072‘Outside air temperature sensor -low input
P0073Outside air temperature sensor -high input
P0074Outside air temperature sensor circuit intermittent
P0075Intake valve control solenoid, bank 1 -circuit malfunction
P0076Intake valve control solenoid, bank 1 -circuit low
P0077Intake valve control solenoid, bank 1 -circuit high
P0078Exhaust valve control solenoid, bank 1 -circuit malfunction
P0079Exhaust valve control solenoid, bank 1 -circuit low
P0080Exhaust valve control solenoid, bank 1 -circuit high
P0081Intake valve control solenoid, bank 2 -circuit malfunction
P0082Intake valve control solenoid, bank 2 -circuit low
P0083Intake valve control solenoid, bank 2 -circuit high
P0084Exhaust valve control solenoid, bank 2 -circuit malfunction
P0085Exhaust valve control solenoid, bank 2 -circuit low
P0086Exhaust valve control solenoid, bank 2 -circuit high
P0087Fuel rail/system pressure -too low
P0088Fuel rail/system pressure -too high
P0089Fuel pressure regulator -performance problem
P0090Fuel metering solenoid -open circuit
P0091Fuel metering solenoid -short to ground
P0092Fuel metering solenoid -short to positive
P0093Fuel system leak detected -large leak
P0094Fuel system leak detected -small leak
P0095Intake air temperature (IAT) sensor 2 -circuit malfunction
P0096Intake air temperature (IAT) sensor 2 -circuit range/performance
P0097Intake air temperature (IAT) sensor 2 -circuit low input
P0098Intake air temperature (IAT) sensor 2 -circuit high input .
P0099Intake air temperature (IAT) sensor 2 -circuit intermittent/erratic
P0100  Mass or Volume Air Flow Circuit Malfunction
P0101Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance
P0102Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input
P0103Mass or Volume Air Flow Circuit High Input
P0104Mass or Volume Air Flow Circuit Intermittent
P0105Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit
Malfunction
P0106Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit
Range/Performance Problem
P0107Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit
Low Input
P0108Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit
High Input
P0109Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit
Intermittent
P0109Intake Air Temperature Circuit Malfunction
P0110IAT Circuit Malfunction
P0111Intake Air Temperature Circuit Range/Performance
Problem
P0112Intake Air Temperature Circuit Low Input
P0113Intake Air Temperature Circuit High Input
P0114Intake Air Temperature Circuit Intermittent
P0115Engine Coolant Temperature Circuit Malfunction
P0116Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance
Problem
P0117Engine Coolant Temperature Circuit Low Input
P0118Engine Coolant Temperature Circuit High Input
P0119Engine Coolant Temperature Circuit Intermittent
P0120Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Malfunction
P0121Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Range/Performance
Problem
P0122Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Low Input
P0123Throttle Position Sensor/Switch A Circuit High Input
P0124Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Intermittent
P0125Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop
Fuel Control; ECT Excessive Time to Closed Loop Fuel Control
P0126Insufficient Coolant Temperature for Stable Operation
P0128Coolant Thermostat Malfunction
P0130O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
P0131O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1)
P0132O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1)
P0133O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 1)
P0134O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor
1)
P0135O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor
1)
P0136O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
P0137O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2)
P0138O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2)
P0139O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 2)
P0140O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor
2)
P0141O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor
2)
P0142O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3)
P0143O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 3)
P0144O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 3)
P0145O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 3)
P0146O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor
3)
P0147O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor
3)
P0150O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)
P0151O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 1)
P0152O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 1)
P0153O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 1)
P0154O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor
1)
P0155O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor
1)
P0156O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)
P0157O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 2)
P0158O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 2)
P0159O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 2)
P0160O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor
2)
P0161O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor
2)
P0162O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3)
P0163O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 3)
P0164O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 3)
P0165O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 3)
P0166O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor
3)
P0167O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor
3)
P0170Fuel Trim Malfunction (Bank 1)
P0171Fuel Trim System Lean (Bank 1)
P0172Fuel Trim too Rich (Bank 1)
P0173Fuel Trim Malfunction (Bank 2)
P0174Fuel Trim too Lean (Bank 2)
P0175Fuel Trim too Rich (Bank 2)
P0176Fuel Composition Sensor Circuit Malfunction
P0177Fuel Composition Sensor Circuit Range/Performance
P0178Fuel Composition Sensor Circuit Low Input
P0179Fuel Composition Sensor Circuit High Input
P0180Fuel Temperature Sensor A Circuit Malfunction
P0181Fuel Temperature Sensor A Circuit Range/Performance
P0182Fuel Temperature Sensor A Circuit Low Input
P0183Fuel Temperature Sensor A Circuit High Input
P0184Fuel Temperature Sensor A Circuit Intermittent
P0185Fuel Temperature Sensor B Circuit Malfunction
P0186Fuel Temperature Sensor B Circuit Range/Performance
P0187Fuel Temperature Sensor B Circuit Low Input
P0188Fuel Temperature Sensor B Circuit High Input
P0189Fuel Temperature Sensor B Circuit Intermittent
P0190Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Malfunction
P0191Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P0192Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low Input
P0193Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High Input
P0194Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Intermittent
P0195Engine Oil Temperature Sensor Malfunction
P0196Engine Oil Temperature Sensor Range/Performance
P0197Engine Oil Temperature Sensor Low
P0198Engine Oil Temperature Sensor High
P0199Engine Oil Temperature Sensor Intermittent
P0200Injector Circuit Malfunction
P0201Injector Circuit Malfunction – Cylinder 1
P0202Injector Circuit Malfunction – Cylinder 2
P0203Injector Circuit Malfunction – Cylinder 3
P0204Injector Circuit Malfunction – Cylinder 4
P0205Injector Circuit Malfunction – Cylinder 5
P0206Injector Circuit Malfunction – Cylinder 6
P0207Injector Circuit Malfunction – Cylinder 7
P0208Injector Circuit Malfunction – Cylinder 8
P0209Injector Circuit Malfunction – Cylinder 9
P0210Injector Circuit Malfunction – Cylinder 10
P0211Injector Circuit Malfunction – Cylinder 11
P0212Injector Circuit Malfunction – Cylinder 12
P0213Cold Start Injector 1 Malfunction
P0214Cold Start Injector 2 Malfunction
P0215Engine Shutoff Solenoid Malfunction
P0216Injection Timing Control Circuit Malfunction
P0217Engine Overtemp Condition
P0218Transmission Over Temperature Condition
P0219Engine Overspeed Condition
P0220Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit
Malfunction
P0221Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit
Range/Performance Problem
P0222Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit
Low Input
P0223Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit
High Input
P0224Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit
Intermittent
P0225Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit
Malfunction
P0226Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit
Range/Performance Problem
P0227Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit
Low Input
P0228Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit
High Input
P0229Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit
Intermittent
P0230Fuel Pump Primary Circuit Malfunction
P0231Fuel Pump Secondary Circuit Low
P0232Fuel Pump Secondary Circuit High
P0233Fuel Pump Secondary Circuit Intermittent
P0234Engine Overboost Condition
P0235Turbocharger Boost Sensor A Circuit Malfunction
P0236Turbocharger Boost Sensor A Circuit Range/Performance
P0237Turbocharger Boost Sensor A Circuit Low
P0238Turbocharger Boost Sensor A Circuit High
P0239Turbocharger Boost Sensor B Malfunction
P0240Turbocharger Boost Sensor B Circuit Range/Performance
P0241Turbocharger Boost Sensor B Circuit Low
P0242Turbocharger Boost Sensor B Circuit High
P0243Turbocharger Wastegate Solenoid A Malfunction
P0244Turbocharger Wastegate Solenoid A Range/Performance
P0245Turbocharger Wastegate Solenoid A Low
P0246Turbocharger Wastegate Solenoid A High
P0247Turbocharger Wastegate Solenoid B Malfunction
P0248Turbocharger Wastegate Solenoid B Range/Performance
P0249Turbocharger Wastegate Solenoid B Low
P0250Turbocharger Wastegate Solenoid B High
P0251Injection Pump Fuel Metering Control “A”
Malfunction (Cam/Rotor/Injector)
P0252Injection Pump Fuel Metering Control “A”
Range/Performance (Cam/Rotor/Injector)
P0253Injection Pump Fuel Metering Control “A”
Low (Cam/Rotor/Injector)
P0254Injection Pump Fuel Metering Control “A”
High (Cam/Rotor/Injector)
P0255Injection Pump Fuel Metering Control “A”
Intermittent (Cam/Rotor/Injector)
P0256Injection Pump Fuel Metering Control “B”
Malfunction (Cam/Rotor/Injector)
P0257Injection Pump Fuel Metering Control “B”
Range/Performance (Cam/Rotor/Injector)
P0258Injection Pump Fuel Metering Control “B”
Low (Cam/Rotor/Injector)
P0259Injection Pump Fuel Metering Control “B”
High (Cam/Rotor/Injector)
P0260Injection Pump Fuel Metering Control “B”
Intermittent (Cam/Rotor/Injector)
P0261Cylinder 1 Injector Circuit Low
P0262Cylinder 1 Injector Circuit High
P0263Cylinder 1 Contribution/Balance Fault
P0264Cylinder 2 Injector Circuit Low
P0265Cylinder 2 Injector Circuit High
P0266Cylinder 2 Contribution/Balance Fault
P0267Cylinder 3 Injector Circuit Low
P0268Cylinder 3 Injector Circuit High
P0269Cylinder 3 Contribution/Balance Fault
P0270Cylinder 4 Injector Circuit Low
P0271Cylinder 4 Injector Circuit High
P0272Cylinder 4 Contribution/Balance Fault
P0273Cylinder 5 Injector Circuit Low
P0274Cylinder 5 Injector Circuit High
P0275Cylinder 5 Contribution/Balance Fault
P0276Cylinder 6 Injector Circuit Low
P0277Cylinder 6 Injector Circuit High
P0278Cylinder 6 Contribution/Balance Fault
P0279Cylinder 7 Injector Circuit Low
P0280Cylinder 7 Injector Circuit High
P0281Cylinder 7 Contribution/Balance Fault
P0282Cylinder 8 Injector Circuit Low
P0283Cylinder 8 Injector Circuit High
P0284Cylinder 8 Contribution/Balance Fault
P0285Cylinder 9 Injector Circuit Low
P0286Cylinder 9 Injector Circuit High
P0287Cylinder 9 Contribution/Balance Fault
P0288Cylinder 10 Injector Circuit Low
P0289Cylinder 10 Injector Circuit High
P0290Cylinder 10 Contribution/Balance Fault
P0291Cylinder 11 Injector Circuit Low
P0292Cylinder 11 Injector Circuit High
P0293Cylinder 11 Contribution/Balance Fault
P0294Cylinder 12 Injector Circuit Low
P0295Cylinder 12 Injector Circuit High
P0296Cylinder 12 Contribution/Range Fault
P0300Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0301Cylinder 1 Misfire Detected
P0302Cylinder 2 Misfire Detected
P0303Cylinder 3 Misfire Detected
P0304Cylinder 4 Misfire Detected
P0305Cylinder 5 Misfire Detected
P0306Cylinder 6 Misfire Detected
P0307Cylinder 7 Misfire Detected
P0308Cylinder 8 Misfire Detected
P0309Cylinder 9 Misfire Detected
P0310Cylinder 10 Misfire Detected
P0311Cylinder 11 Misfire Detected
P0312Cylinder 12 Misfire Detected
P0320Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit
Malfunction
P0321Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit
Range/Performance
P0322Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit
No Signal
P0323Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit
Intermittent
P0325Knock Sensor 1 Circuit Malfunction (Bank 1 or Single
Sensor)
P0326Knock Sensor 1 Circuit Range/Performance (Bank 1
or Single Sensor)
P0327Knock Sensor 1 Circuit Low Input (Bank 1 or Single
Sensor)
P0328Knock Sensor 1 Circuit High Input (Bank 1 or Single
Sensor)
P0329Knock Sensor 1 Circuit Intermittent (Bank 1 or Single
Sensor)
P0330Knock Sensor 2 Circuit Malfunction (Bank 2)
P0331Knock Sensor 2 Circuit Range/Performance (Bank 2)
P0332Knock Sensor 2 Circuit Low Input (Bank 2)
P0333Knock Sensor 2 Circuit High Input (Bank 2)
P0334Knock Sensor 2 Circuit Intermittent (Bank 2)
P0335Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction
P0336Crankshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance
P0337Crankshaft Position Sensor A Circuit Low Input
P0338Crankshaft Position Sensor A Circuit High Input
P0339Crankshaft Position Sensor A Circuit Intermittent
P0340Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction
P0341Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance
P0342Camshaft Position Sensor Circuit Low Input
P0343Camshaft Position Sensor Circuit High Input
P0344Camshaft Position Sensor Circuit Intermittent
P0350Ignition Coil Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0351Ignition Coil A Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0352Ignition Coil B Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0353Ignition Coil C Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0354Ignition Coil D Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0355Ignition Coil E Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0356Ignition Coil F Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0357Ignition Coil G Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0358Ignition Coil H Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0359Ignition Coil I Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0360Ignition Coil J Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0361Ignition Coil K Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0362Ignition Coil L Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0370Timing Reference High Resolution Signal A Malfunction
P0371Timing Reference High Resolution Signal A Too Many
Pulses
P0372Timing Reference High Resolution Signal A Too Few
Pulses
P0373Timing Reference High Resolution Signal A Intermittent/Erratic
Pulses
P0374Timing Reference High Resolution Signal A No Pulses
P0375Timing Reference High Resolution Signal B Malfunction
P0376Timing Reference High Resolution Signal B Too Many
Pulses
P0377Timing Reference High Resolution Signal B Too Few
Pulses
P0378Timing Reference High Resolution Signal B Intermittent/Erratic
Pulses
P0379Timing Reference High Resolution Signal B No Pulses
P0380Glow Plug/Heater Circuit “A” Malfunction
P0381Glow Plug/Heater Indicator Circuit Malfunction
P0382Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction
P0385Crankshaft Position Sensor B Circuit Malfunction
P0386Crankshaft Position Sensor B Circuit Range/Performance
P0387Crankshaft Position Sensor B Circuit Low Input
P0388Crankshaft Position Sensor B Circuit High Input
P0389Crankshaft Position Sensor B Circuit Intermittent
P0400Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction
P0401Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected
P0402Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected
P0403Exhaust Gas Recirculation Circuit Malfunction
P0404Exhaust Gas Recirculation Circuit Range/Performance
P0405Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit Low
P0406Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit High
P0407Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit Low
P0408Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit High
P0410Secondary Air Injection System Malfunction
P0411Secondary Air Injection System Incorrect Flow Detected
P0412Secondary Air Injection System Switching Valve A
Circuit Malfunction
P0413Secondary Air Injection System Switching Valve A
Circuit Open
P0414Secondary Air Injection System Switching Valve A
Circuit Shorted
P0415Secondary Air Injection System Switching Valve B
Circuit Malfunction
P0416Secondary Air Injection System Switching Valve B
Circuit Open
P0417Secondary Air Injection System Switching Valve B
Circuit Shorted
P0418Secondary Air Injection System Relay “A”
Circuit Malfunction
P0419Secondary Air Injection System Relay “B”
Circuit Malfunction
P0420Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank
1)
P0421Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank
1)
P0422Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0423Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank
1)
P0424Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank
1)
P0426Catalyst Temperature Sensor Range/Performance (Bank
1)
P0427Catalyst Temperature Sensor Low Input (Bank 1)
P0428Catalyst Temperature Sensor High Input (Bank 1)
P0430Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank
2)
P0431Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank
2)
P0432Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0433Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank
2)
P0434Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank
2)
P0436Catalyst Temperature Sensor Range/Performance (Bank
2)
P0437Catalyst Temperature Sensor Low Input (Bank 2)
P0438Catalyst Temperature Sensor High Input (Bank 2)
P0440Evaporative Emission Control System Malfunction
P0441Evaporative Emission Control System Incorrect Purge
Flow
P0442Evaporative Emission Control System Leak Detected
(small leak)
P0443Evaporative Emission Control System Purge Control
Valve Circuit Malfunction
P0444Evaporative Emission Control System Purge Control
Valve Circuit Open
P0445Evaporative Emission Control System Purge Control
Valve Circuit Shorted
P0446Evaporative Emission Control System Vent Control
Circuit Malfunction
P0447Evaporative Emission Control System Vent Control
Circuit Open
P0448Evaporative Emission Control System Vent Control
Circuit Shorted
P0449Evaporative Emission Control System Vent Valve/Solenoid
Circuit Malfunction
P0450Evaporative Emission Control System Pressure Sensor
Malfunction
P0451Evaporative Emission Control System Pressure Sensor
Range/Performance
P0452Evaporative Emission Control System Pressure Sensor
Low Input
P0453Evaporative Emission Control System Pressure Sensor
High Input
P0454Evaporative Emission Control System Pressure Sensor
Intermittent
P0455Evaporative Emission Control System Leak Detected
(gross leak)
P0460Fuel Level Sensor Circuit Malfunction
P0461Fuel Level Sensor Circuit Range/Performance
P0462Fuel Level Sensor Circuit Low Input
P0463Fuel Level Sensor Circuit High Input
P0464Fuel Level Sensor Circuit Intermittent
P0465Purge Flow Sensor Circuit Malfunction
P0466Purge Flow Sensor Circuit Range/Performance
P0467Purge Flow Sensor Circuit Low Input
P0468Purge Flow Sensor Circuit High Input
P0469Purge Flow Sensor Circuit Intermittent
P0470Exhaust Pressure Sensor Malfunction
P0471Exhaust Pressure Sensor Range/Performance
P0472Exhaust Pressure Sensor Low
P0473Exhaust Pressure Sensor High
P0474Exhaust Pressure Sensor Intermittent
P0475Exhaust Pressure Control Valve Malfunction
P0476Exhaust Pressure Control Valve Range/Performance
P0477Exhaust Pressure Control Valve Low
P0478Exhaust Pressure Control Valve High
P0479Exhaust Pressure Control Valve Intermittent
P0480Cooling Fan 1 Control Circuit Malfunction
P0481Cooling Fan 2 Control Circuit Malfunction
P0482Cooling Fan 3 Control Circuit Malfunction
P0483Cooling Fan Rationality Check Malfunction
P0484Cooling Fan Circuit Over Current
P0485Cooling Fan Power/Ground Circuit Malfunction
P0500Vehicle Speed Sensor Malfunction
P0501Vehicle Speed Sensor Range/Performance
P0502Vehicle Speed Sensor Low Input
P0503Vehicle Speed Sensor Intermittent/Erratic/High
P0505Idle Control System Malfunction
P0506Idle Control System RPM Lower Than Expected
P0507Idle Control System RPM Higher Than Expected
P0510Closed Throttle Position Switch Malfunction
P0520Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Malfunction
P0521Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Range/Performance
P0522Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Low Voltage
P0523Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit High Voltage
P0530A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Malfunction
P0531A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P0532A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Low Input
P0533A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit High Input
P0534Air Conditioner Refrigerant Charge Loss
P0550Power Steering Pressure Sensor Circuit Malfunction
P0551Power Steering Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P0552Power Steering Pressure Sensor Circuit Low Input
P0553Power Steering Pressure Sensor Circuit High Input
P0554Power Steering Pressure Sensor Circuit Intermittent
P0560System Voltage Malfunction
P0561System Voltage Unstable
P0562System Voltage Low
P0562A/C pressure sensor low voltage(Chrysler)
P0563System Voltage High
P0565Cruise Control On Signal Malfunction
P0566Cruise Control Off Signal Malfunction
P0567Cruise Control Resume Signal Malfunction
P0568Cruise Control Set Signal Malfunction
P0569Cruise Control Coast Signal Malfunction
P0570Cruise Control Accel Signal Malfunction
P0571Cruise Control/Brake Switch A Circuit Malfunction
P0572Cruise Control/Brake Switch A Circuit Low
P0573Cruise Control/Brake Switch A Circuit High
P0574Cruise Control Related Malfunction
P0575Cruise Control Related Malfunction
P0576Cruise Control Related Malfunction
P0576Cruise Control Related Malfunction
P0578Cruise Control Related Malfunction
P0579Cruise Control Related Malfunction
P0580Cruise Control Related Malfunction
P0600Serial Communication Link Malfunction
P0601Control Module Read Only Memory(ROM)
P0602Control Module Programming Error
P0603Internal Control Module Keep Alive Memory (KAM)
Error
P0604Internal Control Module Random Access Memory (RAM)
Error
P0605Internal Control Module Read Only Memory (ROM) Error
P0606PCM Processor Fault
P0608Control Module VSS Output “A” Malfunction
P0609Control Module VSS Output “B” Malfunction
P0620Generator Control Circuit Malfunction
P0621Generator Lamp “L” Control Circuit Malfunction
P0622Generator Field “F” Control Circuit Malfunction
P0650Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit
Malfunction
P0654Engine RPM Output Circuit Malfunction
P0655Engine Hot Lamp Output Control Circuit Malfucntion
P0656Fuel Level Output Circuit Malfunction
P0700Transmission Control System Malfunction
P0701Transmission Control System Range/Performance
P0702Transmission Control System Electrical
P0703Torque Converter/Brake Switch B Circuit Malfunction
P0704Clutch Switch Input Circuit Malfunction
P0705Transmission Range Sensor Circuit malfunction (PRNDL
Input)
P0706Transmission Range Sensor Circuit Range/Performance
P0707Transmission Range Sensor Circuit Low Input
P0708Transmission Range Sensor Circuit High Input
P0709Transmission Range Sensor Circuit Intermittent
P0710Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Malfunction
P0711Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Range/Performance
P0712Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Low
Input
P0713Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit High
Input
P0714  Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit
Intermittent
P0715Input/Turbine Speed Sensor Circuit Malfunction
P0716Input/Turbine Speed Sensor Circuit Range/Performance
P0717Input/Turbine Speed Sensor Circuit No Signal
P0718Input/Turbine Speed Sensor Circuit Intermittent
P0719Torque Converter/Brake Switch B Circuit Low
P0720Output Speed Sensor Circuit Malfunction
P0721Output Speed Sensor Range/Performance
P0722Output Speed Sensor No Signal
P0723Output Speed Sensor Intermittent
P0724Torque Converter/Brake Switch B Circuit High
P0725Engine Speed input Circuit Malfunction
P0726Engine Speed Input Circuit Range/Performance
P0727Engine Speed Input Circuit No Signal
P0728Engine Speed Input Circuit Intermittent
P0730Incorrect Gear Ratio
P0731Gear 1 Incorrect ratio
P0732Gear 2 Incorrect ratio
P0733Gear 3 Incorrect ratio
P0734Gear 4 Incorrect ratio
P0735Gear 5 Incorrect ratio
P0736Reverse incorrect gear ratio
P0740Torque Converter Clutch Circuit Malfuction
P0741Torque Converter Clutch Circuit Performance or Stuck
Off
P0742Torque Converter Clutch Circuit Stuck On
P0743Torque Converter Clutch Circuit Electrical
P0744Torque Converter Clutch Circuit Intermittent
P0745Pressure Control Solenoid Malfunction
P0746Pressure Control Solenoid Performance or Stuck Off
P0747Pressure Control Solenoid Stuck On
P0748Pressure Control Solenoid Electrical
P0749Pressure Control Solenoid Intermittent
P0750Shift Solenoid A Malfunction
P0751Shift Solenoid A Performance or Stuck Off/
1-2 Shift Solenoid Valve Performance
P0752Shift Solenoid A Stuck On
P0753Shift Solenoid A Electrical/
1-2 Shift Solenoid Circuit Electrical
P0754Shift Solenoid A Intermittent
P0755Shift Solenoid B Malfunction
P0756Shift Solenoid B Performance or Stuck Off/
2-3 Shift Solenoid Valve Performance
P0757Shift Solenoid B Stuck On
P0758Shift Solenoid B Electrical/ 2-3 Shift Solenoid
Circuit Electrical
P0759Shift Solenoid B Intermittent
P0760Shift Solenoid C Malfunction
P0761Shift Solenoid C Performance or Stuck Off
P0762Shift Solenoid C Stuck On
P0763Shift Solenoid C Electrical
P0764Shift Solenoid C Intermittent
P0765Shift Solenoid D Malfunction
P0766Shift Solenoid D Performance or Stuck Off
P0767Shift Solenoid D Stuck On
P0768Shift Solenoid D Electrical
P0769Shift Solenoid D Intermittent
P0770Shift Solenoid E Malfunction
P0771Shift Solenoid E Performance or Stuck Off
P0772Shift Solenoid E Stuck On
P0773Shift Solenoid E Electrical
P0774Shift Solenoid E Intermittent
P0775Pressure Control Solenoid B Malfunction
P0776Pressure Control Solenoid B Performance
P0777Pressure Control Solenoid B Stuck On
P0778Pressure Control Solenoid B Electrical
P0779Pressure Control Solenoid B Intermittent
P0780Shift Malfunction
P07811-2 Shift Malfunction
P07822-3 Shift Malfunction
P07833-4 Shift Malfunction
P07844-5 Shift Malfunction
P0785Shift/Timing Solenoid Malfunction/ 3-2 Shift Solenoid
Circuit Electrical
P0786Shift/Timing Solenoid Range/Performance
P0787Shift/Timing Solenoid Low
P0788Shift/Timing Solenoid High
P0789Shift/Timing Solenoid Intermittent
P0790Normal/Performance Switch Circuit Malfunction
P0801Reverse Inhibit Control Circuit Malfunction
P08031-4 Upshift (Skip Shift) Solenoid Control Circuit
Malfunction
P08041-4 Upshift (Skip Shift) Lamp Control Circuit Malfunction
P1100MAF Sensor Intermittent/ Check of all OBDII Systems
Not Complete
P1101MAF Sensor Out Of Self Test Range./
KOER Not Able To Complete  KOER Aborted
P1102MAF Sensor In Range But Lower Than Expected
P1103MAF Sensor In Range But Higher Than Expected
P1104MAF Ground Malfunction
P1105Dual Alternator Upper Fault
P1106Dual Alternator Lower Fault/ Manifold Absolute Pressure
(MAP) Sensor Circuit Intermittent High Voltage
P1107Dual Alternator Lower Circuit Malfunction/ Manifold
Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage
P1108Dual Alternator Battery Lamp Circuit Malfunction
P1109IAT – B Sensor Intermittent
P1110IAT Sensor (D/C) Open/Short
P1111Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Intermittent
High Voltage
P1112Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Intermittent
Low Voltage
P1113IAT Sensor Open/Short
P1114Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit
Intermittent Low Voltage/IAT – B Circuit Low Input
P1115Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit
Intermittent High Voltage/IAT – B Circuit High Input
P1116Engine Coolant sensor out of range/ECT Sensor Out
Of Self Test Range
P1117Engine Coolant Sensor intermittent/ECT Sensor Intermittent
P1118Manifold Absolute Temperature Circuit Low Input
P1119Manifold Absolute Temperature Circuit High Input
P1120Throttle position sensor out of range
P1121Throttle Position (TP) Sensor Circuit Intermittent
High Voltage
P1122Throttle Position (TP) Sensor Circuit Intermittent
Low Voltage
P1123Throttle Position Sensor In Range But Higher Than
Expected
P1124Throttle Position Sensor Out Of Self Test Range
P1125Throttle position sensor intermittent
P1126Throttle Position (Narrow Range) Sensor Circuit
Malfunction
P1127Exhaust Not Warm, Downstream O2 Sensor
P1128Upstream Heated O2 Sensors Swapped
P1129Downstream Heated O2 Sensors Swapped
P1130Lack Of HO2S Switch – Adaptive Fuel At Limit
P1131Lack Of HO2S Switch – Sensor Indicates Lean
P1132Lack Of HO2S Switch – Sensor Indicates Rich
P1133HO2S Insufficient Switching Sensor 1
P1134HO2S Transition Time Ratio Sensor 1
P1135Pedal Position Sensor A Circuit Intermittent
P1136Fan Control Circuit Malfunction
P1137Lack Of HO2S Switch – Sensor Indicates Lean
P1138Lack Of HO2S12 Switch – Sensor Indicates Rich
P1139Water In Fuel Indicator Circuit Malfunction
P1140Water In Fuel Condition
P1141Fuel Restriction Indicator Circuit Malfunction
P1142Fuel Restriction Condition
P1143Air Assist Control Valve Range/Performance
P1144Air Assist Control Valve Circuit Malfunction
P1150Lack Of HO2S21 Switch – Adaptive Fuel At Limit
P1151Lack Of HO2S21 Switch – Sensor Indicates Lean
P1152Lack Of HO2S21 Switch – Sensor Indicates Rich
P1153Bank 2 Fuel Control Shifted Lean
P1154Bank 2 Fuel Control Shifted Rich
P1155Alternative Fuel Controller
P1156Fuel Select Switch Malfunction
P1157Lack Of HO2S22 Switch – Sensor Indicates Lean
P1158Lack Of HO2S22 Switch – Sensor Indicates Rich
P1159Fuel Stepper Motor Malfunction
P1167Invalid Test,throttle not depressed
P1168Fuel Rail Sensor In-Range Low Failure
P1169Fuel Rail Sensor In-Range High Failure
P1170ESO – Engine Shut Off Solenoid Fault
P1171Rotor Sensor Fault
P1172Rotor Control Fault
P1173Rotor Calibration Fault
P1174Cam Sensor Fault
P1175Cam Control Fault
P1176Cam Calibration Fault
P1177Synchronization Fault
P1178  ( open )
P1180Fuel Delivery System Malfunction – Low
P1181Fuel Delivery System Malfunction – High
P1182Fuel Shut Off Solenoid Malfunction
P1183Engine Oil Temperature Circuit Malfunction
P1184Engine Oil Temperature Out Of Self Test Range
P1185FTS High – Fuel Pump Temperature Sensor High
P1186FTS Low – Fuel Pump Temperature Sensor Low
P1187Variant Selection
P1188Calibration Memory Fault
P1189Pump Speed Signal Fault
P1190Calibration Resistor Out Of Range
P1191Key Line Voltage
P1192Voltage External
P1193EGR Drive Overcurrent
P1194ECU A/D Converter
P1195SCP HBCC Failed To Initialize
P1196Key Off Voltage High
P1197Key Off Voltage Low
P1198Pump Rotor Control Underfueling
P1199Fuel Level Input Circuit Low
P1200Injector Control Circuit
P1201Injector Circuit Open / Shorted – Cylinder #1
P1202Injector Circuit Open / Shorted – Cylinder #2
P1203Injector Circuit Open / Shorted – Cylinder #3
P1204Injector Circuit Open / Shorted – Cylinder #4
P1205Injector Circuit Open / Shorted – Cylinder #5
P1206Injector Circuit Open / Shorted – Cylinder #6
P1209Injector Control Pressure System Fault
P1210Injector Control Pressure Above Expected Level
P1211Injector Control Pressure Sensor Above / Below Desired
P1212Injector Control Pressure Not Detected During Crank
P1213Start Injector Circuit Malfunction
P1214Pedal Position Sensor B Circuit Intermittent
P1215Pedal Position Sensor C Circuit Low Input
P1216Pedal Position Sensor C Circuit High Input
P1217Pedal Position Sensor C Circuit Intermittent
P1218CID High
P1219CID Low
P1220Series Throttle Control System Malfunction
P1221Traction Control System Malfunction
P1222Traction Control Output Circuit Malfunction
P1223Pedal Demand Sensor B Circuit High Input
P1224Throttle Position Sensor B Out Of Self Test Range
P1225Needle Lift Sensor Malfunction
P1226Control Sleeve Sensor Malfunction
P1227Wastegate Failed Closed (Over Pressure)
P1228Wastegate Failed Open (Under Pressure)
P1229Intercooler Pump Driver Fault
P1230Fuel Pump Low Speed Malfunction
P1231Fuel Pump Secondary Circuit Low, High Speed
P1232Fuel Pump Speed Primary Circuit Malfunction
P1233Fuel Pump Driver Module Off Line
P1234Fuel Pump Driver Module Off Line
P1235Fuel Pump Control Out Of Range
P1236Fuel Pump Control Out Of Range
P1237Fuel Pump Secondary Circuit Malfunction
P1238Fuel Pump Secondary Circuit Malfunction
P1239Speed Fuel Pump Positive Feed Fault
P1240Sensor Power Supply Malfunction
P1241Sensor Power Supply Low Input
P1242Sensor Power Supply High Input
P1243Second Fuel Pump Faulty or Ground Fault
P1244Alternator Load Input Failed High
P1245Alternator Load Input Failed Low
P1246Alternator Load Input Failed
P1247Turbo Boost Pressure Low
P1248Turbo Boost Pressure Not Detected
P1249Wastegate Control Valve Performance
P1250PRC Solenoid Circuit Malfunction
P1251Air Mixture Solenoid Circuit Malfunction
P1252Pedal Correlation PDS1 and LPDS High
P1253Pedal Correlation PDS1 and LPDS Low
P1254Pedal Correlation PDS2 and LPDS High
P1255Pedal Correlation PDS2 and LPDS Low
P1256Pedal Correlation PDS1 and HPDS
P1257Pedal Correlation PDS2 and HPDS
P1258Pedal Correlation PDS1 and PDS2
P1259Immobilizer to PCM Signal Error
P1260THEFT Detected, Vehicle Immobilzed
P1261Cylinder #1 High To Low Side Short
P1262Cylinder #2 High To Low Side Short
P1263Cylinder #3 High To Low Side Short
P1264Cylinder #4 High To Low Side Short
P1265Cylinder #5 High To Low Side Short
P1266Cylinder #6 High To Low Side Short
P1267Cylinder #7 High To Low Side Short
P1268Cylinder #8 High To Low Side Short
P1269Immobilizer Code Not Programmed
P1270Engine RPM Or Speed Limiter Reached
P1271Cylinder #1 High To Low Side Open
P1272Cylinder #2 High To Low Side Open
P1273Cylinder #3 High To Low Side Open
P1274Cylinder #4 High To Low Side Open
P1275Cylinder #5 High To Low Side Open
P1276Cylinder #6 High To Low Side Open
P1277Cylinder #7 High To Low Side Open
P1278Cylinder #8 High To Low Side Open
P1280Injection Control Pressure Out Of Range Low
P1281Injection Control Pressure Out Of Range High
P1282Excessive Injection Control Pressure
P1283IPR Circuit Failure
P1284Aborted KOER – ICP Failure
P1285Cylinder head over temp sensed
P1286Fuel Pulse In Range But Lower Than Expected
P1287Fuel Pulse In Range But Higher Than Expected
P1288Cylinder Head Temp Sensor Out Of Self Test Range
P1289Cylinder Head Temp Sensor High Input
P1290Cylinder Head Temp Sensor Low Input
P1291Injector High Side Short To GND Or VBATT – Bank
1
P1292Injector High Side Short To GND Or VBATT – Bank
2
P1293Injector High Side Open – Bank 1
P1294Injector High Side Open – Bank 2/Target idle not
reached
P1295Multi-faults – Bank 1 – With Low Side Shorts
P1296Multi-faults – Bank 2 – With Low Side Shorts
P1297Injector High Sides Shorted Together
P1298IDM Failure
P1299Cylinder Head Overtemperature Protection Active
P1300Boost Calibration Fault
P1301Boost Calibration High
P1302Boost Calibration Low
P1303EGR Calibration Fault
P1304EGR Calibration High
P1305EGR Calibration Low
P1306Kickdown Relay Pull – In Circuit Fault
P1307Kickdown Relay Hold Circuit Fault
P1308A/C Clutch Circuit Fault
P1309Misfire Monitor AICE Chip Fault
P1313Misfire Rate Catalyst Damage Fault – Bank 1
P1314Misfire Rate Catalyst Damage Fault – Bank 2
P1315Persistent Misfire
P1316Injector Circuit / IDM Codes Detected
P1317Injector Circuit / IDM Codes Not Updated
P1336Crank / Cam Sensor Range / Performance
P1340Camshaft Position Sensor B Circuit Malfunction
P1341Camshaft Position Sensor B Range / Performance
P1345SGC (Cam Position) Sensor Circuit Malfunction/ Crankshaft
Position – Camshaft Position Correlation
P1346Fuel Level Sensor B Circuit Malfunction
P1347Fuel Level Sensor B Range / Performance
P1348Fuel Level Sensor B Circuit Low
P1349Fuel Level Sensor B Circuit High
P1350Fuel Level Sensor B Intermittent/Bypass Line Monitor
P1351IDM Input Circuit Malfunction/ Ignition Coil Control
Circuit High Voltage
P1352Ignition Coil A Primary Circuit Malfunction
P1353Ignition Coil B Primary Circuit Malfunction
P1354Ignition Coil C Primary Circuit Malfunction
P1355Ignition Coil D Primary Circuit Malfunction
P1360Ignition Coil A Secondary Circuit Malfunction
P1361Ignition Control (IC) Circuit Low Voltage
P1362Ignition Coil C Secondary Circuit Malfunction
P1363Ignition Coil D Secondary Circuit Malfunction
P1364Ignition Coil Primary Circuit Failure
P1365Ignition Coil Secondary Circuit Failure
P1366Ignition Spare
P1367Ignition Spare
P1368Ignition Spare
P1369Engine Temperature Light Monitor Failure
P1370Insufficient RMP Increase During Spark Test
P1371Ignition Coil – Cylinder 1 – Early Activation Fault
P1372Ignition Coil – Cylinder 2 – Early Activation Fault
P1373Ignition Coil – Cylinder 3 – Early Activation Fault
P1374Crankshaft Position (CKP)/Ignition Coil – Cylinder
4 – Early Activation Fault
P1375Ignition Coil – Cylinder 5 – Early Activation Fault
P1376Ignition Coil – Cylinder 6 – Early Activation Fault
P1380Misfire Detected – Rough Road Data Not Available
P1381Variable Cam Timing Overadvanced (Bank #1)/ Misfire
Detected – No Communication with BCM
P1382Variable Cam Timing Solenoid #1 Circuit Malfunction
P1383Variable Cam Timing Overretarded (Bank #1)
P1384VVT Solenoid A Malfunction
P1385Variable Cam Timing Solenoid B Malfunction
P1386Variable Cam Timing Overadvanced (Bank #2)
P1387Variable Cam Timing Solenoid #2 Circuit Malfunction
P1388Variable Cam Timing Overretarded (Bank #2)
P1389Glow Plug Circuit High Side Low Input
P1390Octane Adjust Pin Out Of Self Test Range
P1391Glow Plug Circuit Low Input (Bank #1)
P1392Glow Plug Circuit High Input (Bank #1)
P1393Glow Plug Circuit Low Input (Bank #2)
P1394Glow Plug Circuit High Input (Bank #2)
P1395Glow Plug Monitor Fault (Bank #1)
P1396Glow Plug Monitor Fault (Bank #2)
P1397System Voltage Out Of Self Test Range
P1398VVT Solenoid B Circuit High Input
P1399Glow Plug Circuit High Side, High Input
P1400DPFE Circuit Low Input
P1401DPFE Circuit High Input
P1402EGR Metering Orifice Restricted
P1403DPFE Sensor Hoses Reversed
P1404IAT – B Circuit Malfunction/ Exhaust Gas Recirculation
Closed Position Performance
P1405DPFE Sensor Upstream Hose Off Or Plugged
P1406Exhaust Gas Recirculation (EGR) Position Sensor
Performance
P1407EGR No Flow Detected
P1408EGR Flow Out Of Self Test Range
P1409EVR Control Circuit Malfunction
P1411SAI System Incorrect Downstream Flow Detected
P1413SAI System Monitor Circuit Low Input
P1414SAI System Monitor Circuit High Input
P1415Air Pump Circuit Malfunction/ (AIR) System Bank
1
P1416Port Air Circuit Malfunction/ (AIR) System Bank
2
P1417Port Air Relief Circuit Malfunction
P1418Split Air #1 Circuit Malfunction
P1419Split Air #2 Circuit Malfunction
P1420Catalyst Temperature Sensor Failure
P1421Catalyst Damage
P1422EGI Temperature Sensor Failure
P1423EGI Functionality Test Failed
P1424EGI Glow Plug Primary Failure
P1425EGI Glow Plug Secondary Failure
P1426EGI Mini – MAF Failed Out Of Range
P1427EGI Mini – MAF Failed Short Circuit
P1428EGI Mini – MAF Failed Open Circuit
P1429Electric Air Pump Primary Failure
P1430Electric Air Pump Secondary Failure
P1433A/C Refrigerant Temperature Circuit Low
P1434A/C Refrigerant Temperature Circuit High
P1435A/C Refrigerant Temperature Circuit Range/Performance
P1436A/C Evaporator Air Temperature Circuit Low
P1437A/C Evaporator Air Temperature Circuit High
P1438A/C Evaporator Air Temperature Circuit Range/Performance
P1439Floor Temperature Switch Circuit Malfunction
P1440Purge Valve Stuck Open
P1441Evaporative Emission (EVAP) System Flow During Non-Purge
Chevrolet Only
P1441Evaporative Emission (EVAP) System Flow During Non-Purge
Oldsmobile Only
P1442Evaporative Emission Control System Leak Detected
P1443Evaporative Emission Control System Control Valve
P1444Purge Flow Sensor Circuit Low Input
P1445Purge Flow Sensor Circuit High Input
P1446Evaporative Vac Solenoid Circuit Malfunction
P1447ELC System Closure Valve Flow Fault
P1448ELC System 2 Fault
P1449Evaporative Check Solenoid Circuit Malfunction
P1450Unable To Bleed Up Fuel Tank Vacuum
P1451Evap  Emission Control Sys Vent Control Valve
Circuit
P1452Unable To Bleed – Up Vacuum in Tank
P1453Fuel Tank Pressure Relief Valve Malfunction
P1454Evaporative System Vacuum Test Malfunction
P1455Evap  Emission Control Sys  Leak Detected
(Gross Leak/No Flow)
P1456Fuel Tank Temperature Sensor Circuit Malfunction
P1457Unable To Pull Vacuum In Tank
P1460Wide open throttle A/C cutoff relay circuit
P1461A/C pressure sensor circuit voltage low
P1462A/C pressure sensor circuit voltage high
P1463A/C Pressure Sensor Insufficient
Pressure Change
P1464A/C Demand Out of Self Test Range
P1465A/C Relay Circuit Malfunction
P1466A/C Refrigerant Temperature Sensor/Circuit
Malfunction
P1467A/C Compressor Temperature Sensor
Malfunction
P1468SSPOD Open Circuit or Closed Circuit
Fault
P1469Low A/C Cycling Period
P1470A/C Cycling Period Too Short
P1471Electrodrive Fan 1 Operational Failure
(Driver Side)
P1472Electrodrive Fan 2 Operational Failure
(Passenger Side)
P1473Fan Secondary High With Fan(s) Off
P1474Low Fan Control Primary Circuit Malfunction
P1475Fan Relay (Low) Circuit Malfunction
P1476Fan Relay (High) Circuit Malfunction
P1477Additional Fan Relay Circuit Malfunction
P1478Cooling Fan Driver Fault
P1479High Fan Control Primary Circuit
Malfunction
P1480Fan Secondary Low with Low Fan On
P1481Fan Secondary Low With High Fan On
P1482SCP
P1483Power To Fan Circuit Overcurrent
P1484Open Power To Ground VCRM
P1485EGRV Circuit Malfunction
P1486EGRA Circuit Malfunction
P1487EGRCHK Solenoid Circuit Malfunction
P1490Secondary Air Relief Solenoid Circuit
Malfunction
P1491Secondary Switch Solenoid Circuit
Malfunction
P1492APLSOL Solenoid Circuit Malfunction
P1493RCNT Solenoid Circuit Malfunction
P1494SPCUT Solenoid Circuit Malfunction
P1495TCSPL Solenoid Circuit Malfunction
P1500Vehicle Speed Sensor Intermittent
P1501Vehicle Speed Sensor Out Of Self
Test Range
P1502Vehicle Speed Sensor Intermittent
Malfunction
P1503Auxillary Speed Sensor Fault
P1504Idle Air Control Circuit Malfunction
P1505Idle Air Control System At Adaptive
Clip
P1506Idle Air Control Overspeed Error
P1507Idle Air Control Underspeed Error
P1508Idle Control System Circuit Open
P1509Idle Control System Circuit Shorted
P1510Idle Signal Circuit Malfunction
P1511Idle Switch (Electric Control Throttle)
Circuit Malfunction
P1512Intake Manifold Runner Control (Bank
1) Stuck Closed
P1513Intake Manifold Runner Control (Bank
2) Stuck Closed
P1514High Load Neutral/Drive Fault
P1515Electric Current Circuit Malfunction
P1516IMRC Input Error (Bank 1)
P1517IMRC Input Error (Bank 2)
P1518Intake Manifold Runner Control (Stuck
Open)
P1519Intake Manifold Runner Control (Stuck
Closed)
P1520Intake Manifold Runner Control Circuit
Malfunction
P1521Variable Intake Solenoid #1 Circuit
Malfunction
P1522Variable Intake Solenoid #2 Circuit
Malfunction
P1523IVC Solenoid Circuit Malfunction
P1524Variable Intake Solenoid System
P1525Air Bypass Valve System
P1526Air Bypass System
P1527Accelerate Warmup Solenoid Circuit
Malfunction
P1528Subsidiary Throttle Valve Solenoid
Circuit Malfunction
P1529SCAIR Solenoid Circuit Malfunction
P1530A/C Clutch Circuit Malfunction
P1531Invalid Test – Accelerator Pedal
Movement
P1532IMCC Circuit Malfunction, Bank B
P1533AAI Circuit Malfunction
P1534Inertia Switch Activated
P1535Blower Fan Speed Circuit Range/Performance
P1536Parking Brake Switch Circuit Failure
P1537Intake Manifold Runner Control (Bank
1) Stuck Open
P1538Intake Manifold Runner Control (Bank
2) Stuck Open
P1539Power To A/C Clutch Circuit Overcurrent
P1540Air Bypass Valve Circuit Malfunction
P1549IMCC Circuit Malfunction, Bank B
P1550PSPS Out Of Self Test Range
P1565Speed Control Command Switch Out
of Range High
P1566Speed Control Command Switch Out
of Range Low
P1567Speed Control Output Circuit Continuity
P1568Speed Control Unable to Hold Speed
P1571Brake Switch Malfunction
P1572Brake Pedal Switch Circuit Malfunction
P1573Throttle Position Not Available
P1574Throttle Position Sensor Disagreement
btwn Sensors
P1575Pedal Position Out of Self Test Range
P1576Pedal Position Not Available
P1577Pedal Position Sensor Disagreement
btwn Sensors
P1578ETC Power Less Than Demand
P1579ETC In Power Limiting Mode
P1580Electronic Throttle Monitor PCM Override
P1581Electronic Throttle Monitor Malfunction
P1582Electronic Throttle Monitor Data
Available
P1583Electronic Throttle Monitor Cruise
Disable
P1584TCU Detected IPE Circuit Malfunction
P1585Throttle Control Unit Malfunction
P1586Throttle Control Unit Throttle Position
Malfunction
P1587Throttle Control Unit Modulated Command
Malfunction
P1588Throttle Control Unit Detected Loss
of Return Spring
P1589TCU Unable To Control Desired Throttle
Angle
P1600Loss of KAM Power; Open Circuit
P1601ECM/TCM Serial Communication Error
P1602Immobilizer/ECM Communication Error
P1603EEPROM Malfunction
P1604Code Word Unregestered
P1605Keep Alive Memory Test Failure
P1606ECM Control Relay O/P Circuit Malfunction
P1607MIL O/P Circuit Malfunction
P1608Internal ECM Malfunction
P1609Diagnostic Lamp Driver Fault
P1610SBDS Interactive Codes
P1611SBDS Interactive Codes
P1612SBDS Interactive Codes
P1613SBDS Interactive Codes
P1614SBDS Interactive Codes
P1615SBDS Interactive Codes
P1616SBDS Interactive Codes
P1617SBDS Interactive Codes
P1618SBDS Interactive Codes
P1619SBDS Interactive Codes
P1620SBDS Interactive Codes
P1621Control Module Long Term Memory Performance/
Immobilizer Code Words Do Not Match
P1622Immobilizer ID Does Not Match
P1623Immobilizer Code Word/ID Number Write
Failure
P1624Anti Theft System
P1625B+ Supply To VCRM Fan Circuit Malfunction
P1626Theft Deterrent Fuel Enable Signal
Not Received/ B+ Supply To VCRM A/C Circuit Malfunction
P1627Module Supply Voltage Out Of Range
P1628Module Ignition Supply Input Malfunction
P1629Internal Voltage Regulator Malfunction
P1630Internal Vref Malfunction
P1631Theft Deterrent Start Enable Signal
Not Correct/ Main Relay Malfunction (Power Hold)
P1632Smart Alternator Faults Sensor/Circuit
Malfunction
P1633KAM Voltage Too Low
P1634Data Output Link Circuit Failure
P1635Tire / Axle Ratio Out of Acceptable
Range
P1636Inductive Signature Chip Communication
Error
P1637Can Link ECM/ABSCM Circuit / Network
Malfunction
P1638Can Link ECM/INSTM Circuit / Network
Malfunction
P1639Vehicle ID Block Corrupted or Not
Programmed
P1640Powertrain DTCs Available in Another
Module
P1641Fuel Pump Primary Circuit Failure
P1642Fuel Pump Monitor Circuit High Input
P1643Fuel Pump Monitor Circuit Low Input
P1644Fuel Pump Speed Control Circuit Malfunction
P1645Fuel Pump Resistor Switch Circuit
Malfunction
P1650PSP Switch Out of Self Test Range
P1651PSP Switch Input Malfunction
P1652IAC Monitor Disabled by PSP Switch
Failed On
P1653Power Steering Output Circuit Malfunction
P1654Recirculation Override Circuit Malfunction
P1655Starter Disable Circuit Malfunction
P1660Output Circuit Check Signal High
P1661Output Circuit Check Signal Low
P1662IDM_EN Circuit Failure
P1663Fuel Demand Command Signal Circuit
Malfunction
P1667CI Circuit Malfunction
P1668PCM – IDM Communications Error
P1670Electronic Feedback Signal Not Detected
P1680Metering Oil Pump Malfunction
P1681Metering Oil Pump Malfunction
P1682Metering Oil Pump Malfunction
P1683Metering Oil Pump Temperature Sensor
Circuit Malfunction
P1684Metering Oil Pump Position Sensor
Circuit Malfunction
P1685Metering Oil Pump Stepping Motor
Circuit Malfunction
P1686Metering Oil Pump Stepping Motor
Circuit Malfunction
P1687Metering Oil Pump Stepping Motor
Circuit Malfunction
P1688Metering Oil Pump Stepping Motor
Circuit Malfunction
P1689Oil Pressure Control Solenoid Circuit
Malfunction
P1690Wastegate Solenoid Circuit Malfunction
P1691Turbo Pressure Control Solenoid Circuit
Malfunction
P1692Turbo Control Solenoid Circuit Malfunction
P1693Turbo Charge Control Circuit Malfunction
P1694Turbo Charge Relief Circuit Malfunction
P1700Transmission Indeterminate Failure
(Failed to Neutral)
P1701Reverse Engagement Error
P1702TRS Circuit Intermittent Malfunction
P1703Brake Switch Out Of Self Test Range
P1704Digital TRS Failed to Transition
States in KOEO / KOER
P1705Not in P or N During KOEO / KOER
P1706High Vehicle Speed Observed in Park
P1707Transfer Case Neutral Indicator Hard
Fault Present
P1708Clutch Switch Circuit Malfunction
P1709PNP Switch Out Of Self Test Range
P1711TFT Sensor Out Of Self Test Range
P1712Trans Torque Reduction Request Signal
Malfunction
P1713TFT Sensor In Range Failure Low Value
P1714SSA Inductive Signature Malfunction
P1715SSB Inductive Signature Malfunction
P1716SSC Inductive Signature Malfunction
P1717SSD Inductive Signature Malfunction
P1718TFT Sensor In Range Failure High
P1720Vehicle Speed (Meter) Circuit Malfunction
P1721Gear 1 Incorrect Ratio
P1722Gear 2 Incorrect Ratio
P1723Gear 3 incorrect Ratio
P1724Gear 4 Incorrect Ratio
P1725Insufficient Engine Speed Increase
During Self Test
P1726Insufficient Engine Speed Decrease
During Self Test
P1727Coast Clutch Solenoid Inductive Signature
Malfunction
P1728Transmission Slip Error
P17294×4 Low Switch Error
P1730Gear Control Malfunction 2,3,5
P17311-2 Shift Malfunction
P17322-3 Shift Malfunction
P17333-4 Shift Malfunction
P1734Gear Control Malfunction
P1735First Gear Switch Circuit Malfunction
P1736Second Gear Switch Circuit Malfunction
P1737Lockup Solenoid System
P1738Shift Time Error
P1739Slip Solenoid System
P1740Torque Converter Clutch Inductive
Signature Malfunction
P1741Torque Converter Clutch Control Error
P1742Torque Converter Clutch Solenoid
Failed On
P1743Torque Converter Clutch Solenoid
Failied On
P1744Torque Converter Clutch System Performance
P1745Line Pressure Solenoid System
P1746Pressure Control Solenoid “A”
Open Circuit
P1747Pressure Control Solenoid “A”
Short Circuit
P1748EPC Malfunction
P1749Pressure Control Solenoid Failed
Low
P1751Shift Solenoid A Performance
P1754Coast Clutch Solenoid Circuit Malfunction
P1755Intermediate Speed Sensor (ISS) Malfunction
P1756Shift Solenoid B Performance
P1760Pressure Control Solenoid “A”
Short Circuit
P1761Shift Solenoid C Performance
P1762Overdrive Band Failed Off
P1765Timing Solenoid Circuit Malfunction
P1767Torque Converter Clutch Circuit Malfunction
P1768Performance / Normal / Winter Mode
Input Malfunction
P1769AG4 Transmission Torque Modulation
Fault
P1770Clutch Solenoid Circuit Malfunction
P1775Transmission System MIL Fault
P1776Ignition Retard Request Duration
Fault
P1777Ignition Retard Request Circuit Fault
P1778Transmission Reverse I/P Circuit
Malfunction
P1779TCIL Circuit Malfunction
P1780Trans Control Switch (O/D Cancel)
Out of Self Test Range
P17814X4 Switch Out of Self Test Range
P1782P/ES Circuit Out Of Self Test Range
P1783Transmission Overtemperature Condition
P1784Transmission Mechanical Failure –
First And Reverse
P1785Transmission Mechanical Failure –
First And Second
P17863-2 Downshift Error
P17872-1 Downshift Error
P1788Pressure Control Solenoid “B”
Open Circuit
P1789Pressure Control Solenoid “B”
Short Circuit
P1790TP (Mechanical) Circuit Malfunction
P1791TP (Electric) Circuit Malfunction
P1792Barometer Pressure Circuit Malfunction
P1793Intake Air Volume Circuit Malfunction
P1794Battery Voltage Circuit Malfunction
P1795Idle Switch Circuit Malfunction
P1796Kick Down Switch Circuit Malfunction
P1797Neutral Switch Circuit Malfunction
P1798Coolant Temperature Circuit Malfunction
P1799Hold Switch Circuit Malfunction
P1800Transmission Clutch Interlock Safety
Switch Circuit Failure
P1801Transmission Clutch Interlock Safety
Switch Open Circuit
P1802Transmission Clutch Interlock Safety
Switch Short Circuit To Battery
P1803Transmission Clutch Interlock Safety
Switch Short Circuit To Ground
P1804Transmission 4-Wheel Drive High Indicator
Circuit Failure
P1805Transmission 4-Wheel Drive High Indicator
Open Circuit
P1806Transmission 4-Wheel Drive High Indicator
Short Circuit To Battery
P1807Transmission 4-Wheel Drive High Indicator
Short Circuit To Ground
P1808Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator
Circuit Failure
P1809Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator
Open Circuit
P1810TFP Valve Position Switch Circuit/
Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Short Circuit To Battery
P1811Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator
Short Circuit To Ground
P1812Transmission 4-Wheel Drive Mode Select
Circuit Failure
P1813Transmission 4-Wheel Drive Mode Select
Open Circuit
P1814Transmission 4-Wheel Drive Mode Select
Short Circuit To Battery
P1815Transmission 4-Wheel Drive Mode Select
Short Circuit To Ground
P1816Transmission Neutral Safety Switch
Circuit Failure
P1817Transmission Neutral Safety Switch
Open Circuit
P1818Transmission Neutral Safety Switch
Short Circuit To Battery
P1819Transmission Neutral Safety Switch
Short Circuit To Ground
P1820Transmission Transfer Case Clockwise
Shift Relay Coil Circuit Failure
P1821Transmission Transfer Case Clockwise
Shift Relay Coil Open Circuit
P1822Transmission Transfer Case Clockwise
Shift Relay Coil Short Circuit To Battery
P1823Transmission Transfer Case Clockwise
Shift Relay Coil Short Circuit To Ground
P1824Transmission 4-Wheel Drive Clutch
Relay Circuit Failure
P1825Transmission 4-Wheel Drive Clutch
Relay Open Circuit
P1826Transmission 4-Wheel Drive Low Clutch
Relay Circuit To Battery
P1827Transmission 4-Wheel Drive Low Clutch
Relay Circuit To Ground
P1828Transmission Transfer Case Counter
Clockwise Shift Relay Coil Circuit Failure
P1829Transmission Transfer Case Counter
Clockwise Shift Relay Coil Open Circuit
P1830Transmission Transfer Case Counter
Clockwise Shift Relay Coil Short Circuit To Battery
P1831Transmission Transfer Case Counter
Clockwise Shift Relay Coil Short Circuit To Ground
P1832Transmission Transfer Case Differential
Lock-Up Solenoid Circuit Failure
P1833Transmission Transfer Case Differential
Lock-Up Solenoid Open Circuit
P1834Transmission Transfer Case Differential
Lock-Up Solenoid Short Circuit To Battery
P1835Transmission Transfer Case Differential
Lock-Up Solenoid Short Circuit To Ground
P1836Transmission Transfer Case Front
Shaft Speed Sensor Circuit Failure
P1837Transmission Transfer Case Rear Shaft
Speed Sensor Circuit Failure
P1838Transmission Transfer Case Shift
Motor Circuit Failure
P1839Transmission Transfer Case Shift
Motor Open Circuit
P1840Transmission Transfer Case Shift
Motor Short Circuit To Battery
P1841Transmission Transfer Case Shift
Motor Short Circuit To Ground
P1842Transmission Transfer Case Differential
Lock-Up Feedback Switch Circuit Failure
P1843Transmission Transfer Case Differential
Lock-Up Feedback Switch Open Circuit
P1844Transmission Transfer Case Differential
Lock-Up Feedback Switch Short Circuit To Battery
P1845Transmission Transfer Case Differential
Lock-Up Feedback Switch Short Circuit To Ground
P1846Transmission Transfer Case Contact
Plate ‘A’ Circuit Failure
P1847Transmission Transfer Case Contact
Plate ‘A’ Open Circuit
P1848Transmission Transfer Case Contact
Plate ‘A’ Short Circuit To Battery
P1849Transmission Transfer Case Contact
Plate ‘A’ Short Circuit To Ground
P1850Transmission Transfer Case Contact
Plate ‘B’ Circuit Failure
P1851Transmission Transfer Case Contact
Plate ‘B’ Open Circuit
P1852Transmission Transfer Case Contact
Plate ‘B’ Short Circuit To Battery
P1853Transmission Transfer Case Contact
Plate ‘B’ Short Circuit To Ground
P1854Transmission Transfer Case Contact
Plate ‘C’ Circuit Failure
P1855Transmission Transfer Case Contact
Plate ‘C’ Open Circuit
P1856Transmission Transfer Case Contact
Plate ‘C’ Short Circuit To Battery
P1857Transmission Transfer Case Contact
Plate ‘C’ Short Circuit To Ground
P1858Transmission Transfer Case Contact
Plate ‘D’ Circuit Failure
P1859Transmission Transfer Case Contact
Plate ‘D’ Open Circuit
P1860TCC PWM Solenoid Circuit Electrical/
Transmission Transfer Case Contact Plate ‘D’ Short Circuit To Battery
P1861Transmission Transfer Case Contact
Plate ‘D’ Short Circuit To Ground
P1862Transmission Transfer Case Contact
Plate Power Circuit Failure
P1863Transmission Transfer Case Contact
Plate Power Open Circuit
P1864Transmission Transfer Case Contact
Plate Power Short To Battery
P1865Transmission Transfer Case Contact
Plate Power Short To Ground
P1866Transmission Transfer Case System
Concern – Servicing Required
P1867Transmission Transfer Case Contact
Plate General Circuit Failure
P1868Transmission Automatic 4-Wheel Drive
Indicator (Lamp) Circuit Failure
P1869Transmission Automatic 4-Wheel Drive
Indicator (Lamp) Circuit Short To Battery
P1870Transmission Component Slipping/
Transmission Mechanical Transfer Case 4×4 Switch Circuit Failure
P1871Transmission Mechanical Transfer
Case 4×4 Switch Circuit Short To Battery
P1872Transmission Mechanical 4-Wheel Drive
Axle Lock Lamp Circuit Failure
P1873Transmission Mechanical 4-Wheel Drive
Axle Lock Lamp Circuit Short To Battery
P1874Transmission Automatic Hall Effect
Sensor Power Circuit Failure
P1875Transmission Automatic Hall Effect
Sensor Power Circuit Short To Battery / 4WD Low Switch Circuit Electrical
P1876Transmission Transfer Case 2-Wheel
Drive Solenoid Circuit Failure
P1877Transmission Transfer Case 2-Wheel
Drive Solenoid Circuit Short To Battery
P1878Transmission Transfer Case Disengaged
Solenoid Circuit Failure
P1879Transmission Transfer Case Disengaged
Solenoid Open Circuit
P1880Transmission Transfer Case Disengaged
Solenoid Short to Battery
P1881Engine Coolant Level Switch Circuit
Failure, GEM
P1882Engine Coolant Level Switch Circuit
Short to Ground
P1883Engine Coolant Level Switch Circuit
Failure, GEM
P1884Engine Coolant Level Lamp Circuit
Short to Ground
P1885Transmission Transfer Case Disengaged
Solenoid Short to Ground
P18864X4 Initialization Failure
P1890Transmission 4WD Mode Select Return
Input Circuit Failure
P1891Transmission Transfer Case Contact
Plate Ground Return Open Circuit
P1900OSS Circuit Intermittent Malfunction
P1901TSS Circuit Intermittent Malfunction
P1902Pressure Control Solenoid “B”
Intermittent Short
P1903Pressure Control Solenoid “C”
Short Circuit
P1904Pressure Control Solenoid “C”
Open Circuit
P1905Pressure Control Solenoid “C”
Intermittent Short
P1906Kickdown Pull Relay Open or Short
Circuit to Ground
P1907Kickdown Hold Relay Open or Short
Circuit to Ground
P1908Transmission Pressure Circuit Solenoid
Open or Short to Ground
P1909Trans  Temp  Sensor Circuit
Open or Shorted to Pwr  or Gnd
P1910VFS A Pressure Output Failed Low
P1911VFS B Pressure Output Failed Low
P1912VFS C Pressure Output Failed Low
P1913Pressure Switch A Circuit Malfunction
P1914Manually Shifted Automatic (MSA)
Sw  Circuit Malf
P1915Reverse Switch Circuit Malfunction
P1916High Clutch Drum Speed Sensor Malfunction
P1917High Clutch Drum Speed
Sensor Intermittent
P1918Transmission Range Display Circuit
Malfunction

Hoppas du blir hjälpt av de felkoder du hittar i denna artikel och att du kommer till rätta med dem på din SAAB. Här nedan hittar du serviceverkstäder och reservdelar till din bil.

Här hittar du reservdelar till din SAAB!

4 comments

 • Johan Jägerström

  Felkod 2188 kommer upp på min9-3 aero 2,8 2006 vad kan det vara ?

  • B2188 Rear Wiper Select Switch ”E” Short to Ground
   Detta är det enda jag kan hitta….

   • Har en Saab 9-5 -07, Kombi, där backsensorn inte fungerar, sätter felkod: B2915, Okänt Fel, Tips?

    • Börje Larsson

     Gogglar på felkoden Får fram detta på SAAB Tech
     B2915 is not listed in Saab WIS. B2916 is the next in line and relates to the parking sensors.

     All the codes starting B291* relate to the right hand centre sensor of the four.