Montering främre stötfångare M02-

Guide för montering och demontering av främre stötfångareSaab 9-5 årsmodell 2002 och framåt (M02-).

saab_stotfangare_02

1 Stötfångarhölje (beställs separat)
2 Cellblock
3 Nedre grill, yttre
4 Nedre grill, inre
5 Nedre grill, vänster
6 Nedre grill, höger
7 Dimljus V
8 Dimljus H
9 Skruv (x6)
10 Clipsmutter (x6)
11 Ledningsnät

saab_stotfangare_03

Stötfångarhöljet är ytbehandlat med grå primer och är därmed förberedd för lackering.
Lackera stötfångarhöljet i karossens färg, se “Föreskrifter vid lackering av förprimad PP/EPDM-plast“ i
denna monteringsanvisning.

Hitta nya reservdelar här (sök med ditt reg.nr.)
Reservdelar från kända märken hos Autoexperten.se
Billiga bilreservdelar hos Skruvat.se

1. Öppna huven.

2. Lyft bilen till lämplig arbetshöjd.

3. Demontera mittgrillen genom att:

A. Lyfta den något så att den lossnar i nederkant.

B. Dra den framåt samt nedåt så att de fjädrande
clipsen släpper.

4. Demontera respektive sidogrill från baksidan
genom att böja upp de nedre clipsen så att de
lossar. Lyft bort sidogrillen.

5. Demontera batterikåpan.

saab_stotfangare_04

6. Lossa blinkerslampan genom att trycka ner
snäppfästet. Dela kontaktdonet och demontera
blinkersen.

7. Demontera glödlampans skyddslock för att
underlätta demonteringen. Demontera skruvarna
och lossa clipset som sitter i framskärmen.
Lyft ur strålkastaren något för att lättare komma
åt att demontera kontaktdonet till lampan. Dela
kontaktdonet och lyft bort strålkastaren.

saab_stotfangare_05

8. Demontera skruvarna som håller stötfångarhöljet
till stötfångarbalken.

9. Demontera spolarmunstycket med skyddslock
genom att trycka in clipsets båda sidor med
hjälp av två små mejslar. Tryck clipset nedåt så
att det släpper och munstycket går att demontera.
Återmontera sedan clipset på munstycket.

Observera!
Kontrollera att clipset låser ordentligt. Använd ett
nytt clips om funktionen är bristfällig.

saab_stotfangare_06

10. Demontera skruvarna som håller stötfångarhöljet
till innerskärmarna.

11. Demontera spoilersköldens skruvar. Böj ner
stötfångarhöljets underdel och demontera
spoilerskölden.

12. Demontera temperaturgivarens kontaktdon och
demontera temperaturgivaren.

saab_stotfangare_07

13. Demontera clipsen.

14. Dela skarvdonet för temperatursensorn och
eventuella dimljus.

15. Lossa först de yttre hörnen på båda sidor av
stötfångaren så att de går fria från ytter- respektive
innerskärm.

16. Dra loss stötfångaren från sidan och dra ut de
6 flikarna från fästena.

17. Rengör spåret för stötfångarens infästning
under framskärmens framkant från eventuell
smuts.

18. Demontera den främre registreringsskylten tillsammans
med eventuell hållare. Den ska flyttas
över till det nya stötfångarhöljet.

19. Lägg det nya stötfångarhöljet, med insidan uppåt,
på ett rent och plant underlag som inte orsakar
repor.

saab_stotfangare_08

20. Montera det nya cellblocket och rikta in dess
centrumlinjer mot stötfångarhöljets centrum.

21. Montera den nedre grillen (två delar). Börja med
den yttre delen. Kontrollera att samtliga hakar är
korrekt monterade.

22. Montera grilldelarna vid dimljusurtagen.

23. Montera clipsmuttrarna för dimljusen.

24. Montera dimljusen.

saab_stotfangare_09

25. Placera ledningsnätet på stötfångaren med de
vita markeringarna vid fästena i dimljusens
underkant och med ledningsnätets stora kontaktdon
på bilens högra sida.

26. Anslut dimljusen och temperaturgivaren.

27. Montera temperaturgivaren.

28. Tryck fast ledningsnätet i spåret.

saab_stotfangare_10

29. Kontrollera de 4 flikarna på stötfångarbalken, så
att ingen av dem är skadad eller nedböjd.

30. Lyft upp och passa in stötfångarens flikar i fästena.

31. Montera stötfångaren över innerskärmen. Tryck
in clipsen i fästena.

32. Montera stötfångarhöljets fästskruvar i stötfångarbalken.

saab_stotfangare_11

33. Montera skruvarna som håller stötfångaren till
innerskärmen.
34. För upp kontaktdonet till temperatursensorn och
dimljusen framför luftrenaren. Anslut kontaktdonet.

saab_stotfangare_12

35. Bil med chassinummer till och med
33027678: Modifiera spoilerskölden.

36. Montera spoilerskölden genom att föra in skölden
mot stötfångarhöljet. Montera skruvarna

saab_stotfangare_13

37. Kontrollera låsfunktionen på spolarmunstyckets
clips. För spolarmunstycket med täcklock
genom hålet och dra fram teleskopcylindern.
Tryck ihop spolarmunstycket med teleskopcylindern.
Kontrollera att clipset har låst ordenligt.

38. Spreja med ”Kontakt 61” och anslut strålkastarens
kontaktdon. Vinkla in strålkastaren mot fästet,
tryck fast clipset i framskärmen och montera
skruvarna som håller strålkastaren. Montera
glödlampans skyddslock.

saab_stotfangare_14

39. För tillbaka blinkersens kontaktdon och anslut
kontaktdonet. Placera blinkersen så de tre styrtapparna
kommer i rätt läge och tryck fast blinkersen.
Kontrollera att låsclipset har fäst ordentligt.

40. Montera batterikåpan.

41. Montera clipsen i stötfångarhöljet.

42. Placera de övre grilldelarna på plats. Montera
dem genom att trycka in dem i rätt läge.

43. Montera registreringsskylten tillsammans med
eventuell hållare.

44. Stäng huven och kontrollera passningen.

45. Kontrollera ljusinställningen och justera vid
behov.

Föreskrifter vid lackering av förprimad
PP/EPDM-plast
• Tröskelbreddarna ska under lackeringsprocessen
placeras så att de inte deformeras.
• Temperaturen får inte överstiga +40°C (104°F).
• Tröskelbreddarna är förprimade från leverantören.
• Rena handskar bör användas vid hantering av
tröskelbreddarna.
Torktid
70 minuter vid 40°C (104°F).
Förberedelse
• Slipa grundmålade ytor grundligt. Använd slippapper
3M 1200 eller 800.