Avgassystem SAAB

Avgassystem till SAAB

När bilarna först kom var avgassystemets enda funktion att leda bort avgaserna från motorn. Idag består avgassystemen av en rad olika delar som är viktiga för inte bara reningen av avgaserna utan även för bilens prestanda. Nedan har vi sammanställt några av de viktigaste komponenterna som det kan vara bra för dig som bilägare att ha koll på, för att bättre kunna förstå din bil.

Hitta avgasrör för din Saab (sök med reg.nr.)
Avgasrör hos Autoexperten.se
Universala och billiga avgasrör hos Skruvat.se

Övergripande uppbyggnad

Avgassystemet börjar med grenröret som sitter direkt vid motorn. Grenröret är kopplat till öppningar där avgaserna från 2 eller fler cylindrar i förbränningsmotorn förenas. Från grenröret leds sedan avgaserna vidare in i avgasröret och till katalysatorrenaren, eller katalysatorn som den vanligtvis kallas.

I katalysatorn omvandlas några av de skadliga ämnena i avgaserna till mindre skadliga, för att därifrån föras vidare via avgasröret till ljuddämparen. Ljuddämparen i sig fyller inte någon funktion för själva avgaserna, då den endast är till för att dämpa ljuden från motorn, men från den tar sig avgaserna vidare till ändröret som är sista delen av avgassystemet och den du kan se när du tittar bakom ett fordon.

Avgassystem SAAB

Notera att bilden inte är från SAAB avgassystem.

Delarna

Grenrör. Vanligtvis gjorda i gjutjärn och beroende på motor kan man ha fler än en. Har du en 8-cylindrig v-motor är chansen stor att du har två grenrör. Grenröret är kopplat till det främre avgasröret.

Främre avgasrör. Kopplar samman grenröret och katalysatorn.

Katalysatorn. En del av insidan av katalysatorn är täckt av ett tunt lager av någon typ av ädelmetall såsom platina eller rodium. Rengöringen av avgaserna sker därför genom att ädelmetallen reagerar med några av de farliga gaserna från motorn, till exempel kolmonoxid och kolväten, som sedan omvandlas till de mindre farliga koldioxid och vatten. Katalysatorn är sedan kopplad till mellanröret.

Mellanrör. Kopplar samman katalysatorn och ljuddämparen.

Ljuddämparen. Är inte någon egentligen del av avgassystemet men då ljuden från motorn tar sig ut via avgasrören, fyller den en viktig funktion övrigt genom att dämpa de annars mycket höga ljuden motorn skapar.

Ändrör. Är sammankopplat med ljuddämparen och är den sista delen avgaserna tar sig igenom innan de kommer ut i luften.

Hitta avgasrör för din Saab (sök med reg.nr.)
Avgasrör hos Autoexperten.se
Universala och billiga avgasrör hos Skruvat.se

Reparation

Ofta är det bäst att byta ut delarna redan innan de börjar krångla, men när det väl har börjat låta konstigt om avgassystemet är det verkligen dags att byta! Risken är stor att avgassystemet då inte fungerar som det ska på ett eller annat sätt, vilket i sin tur kan leda till inte bara högre ljud från motorn utan att hälsoskadliga gaser kommer ut i luften.

Beroende på vad problemet är finns det också en risk att de tar sig in i bilen, vilket kan vara mycket farligt för alla som färdas i bilen. Som tur är, är det förhållandevis enkelt att reparera

avgassystemet då man oftast inte behöver byta ut alltihop. Den del som behöver bytas kan tas ut och ersättas av en ny som sedan kan kopplas ihop med de gamla delarna av avgassystemet.