Vilka olika sorters bilbatterier finns det?

bilbatteri

Som en ägare till en Saab, men även andra bilmärken, är det viktigt att känna till de olika bilbatterier som finns på marknaden. Bilbatterier kallas också för startbatterier och används för att starta motorfordon som har förbränningsmotorer. Bland de olika typerna av batterier finns blybatterier, AGM-batterier, EFB-batterier, GEL-batterier och litiumbatterier. Och som du kan se på hemsidan bildelaronline24.se finns det typer av batterier som passar många olika sorters bilar.

Blybatteri

Blyackumulatorbatterier brukar kallas ”blybatterier” och består av blyplattor som har omgärdats av svavelsyra. Detta är den idag vanligaste typen av startbatteri som har som främsta uppgift att leverera en stor mängd effekt eller ström för att sätta igång en förbränningsmotor.

AGM-batteri

AGM är en förkortning för ”Absorbent Glass Mat” vilket betyder absorberande glasfibermatta. Ett AGM-batteri är uppbyggt så att en elektrolyt är omsluten av en glasfibermatta.

EFB-batteri

EFB-batterier har vidareutvecklats ur vanliga blysyrabatterier. Denna batterityp har ett polyesternät mellan separatorn och plattan. Detta motverkar erosion och håller allt på rätt plats, vilket gör batteriet mer stöttåligt och ger det bättre prestanda.

GEL-batteri

Ett GEL-batteri är ett så kallat ventilreglerande blybatteri. Här är batterisyran inbunden inuti en trögflytande gel. De har en god hållbarhet och har få tillverkningsmaterial, vilket gör dem enkla att återvinna. Samtidigt är denna batterityp renare och anses som mer miljövänlig jämfört med traditionella batterier.

Litiumbatteri

I litiumbatterier används litium som anodmaterial. Denna typ av batteri brukar också benämnas litiummetallbatteri för att skilja dem från laddningsbara litiumjonbatterier. I batteriet finns en elektrolyt som blandats ihop av ett salt som innehåller litiumjoner och en blandning som består av organiska lösningsmedel.

Skillnad mellan olika bilbatterier

Fördelen med AGM-batterier är att de är läcksäkra, vilket innebär att de kan hantera olika vinklar och lutningar. AGM-batterier är också vibrationståliga och kan hantera tre gånger fler laddningscykler jämfört med vanliga startbatterier. GEL-batterier är underhållsfria och har lång livslängd, god återhämtningsförmåga och långsam självurladdning. De är därför mycket hållbara och kan användas i många olika sammanhang. Skillnaden mellan GEL-batterier och AGM-batterier är att de förstnämnda har en gel som håller på elektrolyten på plats, medan AGM-batterier använder sig av en glasfiberfyllning för samma ändamål. Litiumbatterier har högre energidensitet än blysyrabatterier, vilket ger litiumbatterier högre kapacitet. Du hittar mer information om batteriproduktionsteknik i artikeln prosedan.ru som beskriver olika batterier och deras uppbyggnad. Litiumbatterier är tåliga, underhållsfria och väger endast hälften av motsvarande blybatterier.

Blybatterier är till skillnad från AGM-batterier inte helt underhållsfria. De är inte helt slutna och måste fyllas med batterivatten, därför kan blybatterier inte monteras på sluttande ytor. AGM-batterier är helt förslutna precis som EFB-batterier. De kräver inget underhåll och kan monteras på ytor som har mycket vibrationer och lutning. EFB-batterier har en vätska i batteriet, men så är inte fallet när det gäller AGM-batterier som är torra. Det innebär att om ett AGM-batteri läcker så kommer det inte läcka ut någon frätande vätska. Du behöver inte heller fylla på något batterivatten. AGM-batterier är också mer tåliga än EFB-batterier och laddar inte ur lika lätt. Självurladdningen hos AGM-batterier är låg, vilket har resulterat i att många använder dem till säsongsfordon.

Hur används bilbatterier i Europa?

Under 2021 var efterfrågan på batterier i Europa 91,7 GWh/år. Året efter hade efterfrågan på den europeiska marknaden stigit till 127,7 GWh/år. Under 2022 var det NMC-batterier med innehållet nickel, litium, mangan och kobaltoxid som var den dominerande batterikemin. Här låg marknadsandelen på 60 %.