Allt du behöver veta om att byta bromsokar 

bromsok

Bromssystem används för att minska ett fordons hastighet eller för att stoppa det från att komma i rullning. Bromssystem kan vara baserat på flera olika tekniker, vilket ger ett pneumatiskt, hydrauliskt, mekaniskt eller elektroniskt system. I ett hydrauliskt bromssystem brukar det ingå bromsokar, vilket är ett av systemets viktigaste funktioner.

Bromsok – vad är dess funktion?

bromsok

Bilder på bromsok är tagna från bildelar-online.se

Bromsoken överför kraften från systemets bromspedal till ett så kallat bromsbelägg. Detta bromsbelägg kallas också för bromskloss och slits varje gång bromspedalen trycks ner. När bromsbelägget pressas mot bromsskivan bromsas bilen.

Bromssystemets utveckling

Bromssystem har en lång historia bakåt i tiden. De tidigaste bromsarna byggdes av trä. År 1899 utvecklade ingenjören Gottlieb Daimler trumbromsen. Två bromsbackar sattes fast i en roterande trumma. När dessa bromsbackar trycktes utåt mot trummans insida ansattes en broms. Den externa trumbromsen blev ofta påverkad av smuts, vatten och olika temperaturer, vilket ledde till att interna bromssystem utvecklades. Dessa krävde dock fortfarande mycket kraft när de användes, och år 1918 uppfann Malcolm Loughead hydrauliska bromsar. Det fyrhjuliga hydrauliska systemet använde sig av bromsvätska för att förflytta kraften från bromspedalen till bromsskon i systemet.

År 1902 uppfanns ett nytt sorts bromssystem, skivbromsen. Systemet använder sig av en roterande skiva vari det finns ett bromsok med två bromsklossar. När klossarna pressas i en axiell riktning mot skivan skapas friktion, och bromsverkan uppnås. Trumbromsar är ett äldre bromssystem, som har en del fördelar men också nackdelar jämfört skivbromsar. Trumbromsar har komponenter som är enkla att få tag på och billiga att framställa. Detta ger en lägre fordonskostnad.

Fördelen med skivbromsar är att de har en öppen design och att de därmed inte brukar överhettas. De är också mer effektiva bromsmässigt och kan stoppa ett fordon även när det kör i hög hastighet. Komponenterna i en skivbroms håller sig renare då det inte är lika stor risk att de rostar.

Identifiera vanliga fel

Om bromsoket sticker ut kan det ha flera olika orsaker. Det kan ha varit utsatt för smuts och luftfuktighet. Du kan se detta på att gummidammskydden har börjat läcka. Bromsokshöljet kan vara utslitet vilket leder till korrosion, eller så har bromsoket utsatts för plötsliga temperaturförändringar. Allt detta kan leda till bromsoket blir mer utstickande.

Så får du längre livslängd på bromsokar

Du kan förhindra att dina bromsok fastnar genom att byta ut bromsvätskan i god tid. Kontrollera regelbundet gummidamaskerna så att de är i bra skick. Använd endast den typ av bromsvätska som rekommenderas av biltillverkaren.

Så byter du bromsokar

Om bromsokarna läcker behöver de bytas ut. Förbered genom att lägga fram bromsvätska, en klämma för bromsslangen, en pallbock, domkraft och en hjulkil. Kontrollera vätskenivån i bromsvätskebehållaren. Rengör behållarens utsida och locket. Koppla bort bromsslangens anslutning och kläm fast bromsslangen med specialverktyget så att bromsvätska inte läcker ut. Flytta bromsslangen åt sidan och skruva bort bromsokets fästen. Innan du monterar ett nytt bromsok bör du läsa tillverkarens instruktioner. Montera ett nytt bromsok, skruva in glidpinnarna och dra åt fästena. Nu kan du rengöra och ansluta bromsslangen. Sist av allt bör bromssystemet luftas. Se hela processen här på Youtube.