Vad är ett relä och hur upptäcker man ett trasigt relä i en bil? 

relä i en bil

Reläer spelar en avgörande roll i modern bilteknik. De fungerar som elektriska omkopplare som styr högströmskretsar med hjälp av en lågenergisignal. I en bil används reläer för att hantera allt från startmotorn till bränslepumpen och belysningssystemet. Deras huvudfunktion är att säkerställa att elektriska komponenter får den ström de behöver utan att överbelasta känsliga styrsystem.

Olika typer av bilreläer

Det finns flera typer av reläer som används i bilar, var och en med specifika funktioner och användningsområden, inklusive tändsystem, bränslepumpar, belysning och kylsystem, för att förbättra tillförlitligheten och effektiviteten i bilens elektriska system. Här är några av de vanligaste reläerna:

 • Standardrelä: Dessa är de mest grundläggande reläerna som används för att slå på och av olika komponenter i bilen, som ex. strålkastare eller fläktar.
 • Bränsepumpsrelä: Detta relä reglerar bränsletillförseln, vilket säkerställer att bränsle levereras till motorn när bilen startas och körs.
 • Tidrelä: Dessa reläer är designade för att aktivera eller inaktivera en krets efter en viss tidsperiod. Ett exempel är intervalltorkarna för vindrutetorkarna.
 • Hjälprelä: Används för att avlasta huvudreläer genom att överföra ström till specifika komponenter. Vanliga användningsområden är ljus och belysning, fläktar och kylsystem m.m.
 • Strömrelä: Dessa är robustare reläer som används för att hantera höga strömmar, till exempel startmotorn.

En modern bil har som tidigare nämnt flera olika relä för olika syften. För en mer detaljerad översikt över de olika typerna av reläer och deras specifika användningsområden, läs mer om fler typer av bilreläer hos nbzte.com.

Hur fungerar ett relä?

Tekniskt sett fungerar ett relä genom att använda en elektromagnet för att stänga eller öppna kontakter inom reläet. När en ström passerar genom spolen, genererar den ett magnetfält som drar en metallarmatur mot kontakterna, vilket sluter eller bryter kretsen. Detta möjliggör att en lågströmssignal kan styra en mycket högre ström, vilket är avgörande för att skydda känsliga kretsar i bilen från överbelastning och skador.

Reläer är viktiga för bilens elektronik eftersom de tillåter styrsystem att hantera kraftiga strömmar utan att själva behöva bära dessa strömmar. Detta säkerställer inte bara säkerheten utan förbättrar även pålitligheten och effektiviteten i bilens elektriska system.

Faktorer som leder till ett trasigt relä

Flera faktorer kan leda till att ett relä blir trasigt. Här är några av de vanligaste:

 • Ålder: Precis som alla mekaniska komponenter, slits även reläer ut med tiden. Efter många års användning kan kontakterna bli slitna eller korroderade.
 • Överbelastning: Om ett relä används för att styra en krets som kräver mer ström än reläet är designat för, kan det överhettas och bli skadat.
 • Miljöpåverkan: Fukt, smuts och extrema temperaturer kan alla påverka reläets funktion. Dessa faktorer kan leda till korrosion eller andra skador på reläet.

Konsekvenser av ett trasigt relä

Ett trasigt relä kan orsaka flera problem i en bil. Om reläet som styr startmotorn är trasigt, kan bilen vägra att starta. Om ett relä som styr bränslepumpen inte fungerar, kan motorn stanna under körning. Dessutom kan trasiga reläer leda till funktionsbortfall i kritiska system som ljus och säkerhetsfunktioner, vilket kan påverka både säkerheten och komforten vid körning.

Hur man upptäcker ett trasigt relä

Tecken på ett trasigt relä inkluderar att vissa elektriska komponenter i bilen inte fungerar som de ska. Till exempel, om startmotorn inte svarar eller om strålkastarna inte tänds, kan det bero på ett trasigt relä. Ett annat tecken kan vara att vissa system fungerar intervallvis, det vill säga att den tidvis avbryts, vilket indikerar att reläet inte alltid lyckas sluta kretsen ordentligt.

För att testa ett relä kan man använda en multimeter för att kontrollera kontinuiteten och motståndet över reläets kontakter. Om mätvärdena inte stämmer med specifikationerna i bilens manual, är reläet sannolikt trasigt. 

Åtgärder för att fixa eller byta ut ett trasigt relä

Att fixa eller byta ut ett trasigt relä kan vara relativt enkelt, beroende på dess placering och funktion. För att byta ut ett relä, följ dessa steg:

 1. Lokalisera reläet: Använd bilens manual för att hitta reläet i säkrings- eller reläboxen.
 2. Koppla bort batteriet: Detta förhindrar elektriska stötar och skador.
 3. Ta bort det gamla reläet: Dra försiktigt ut det trasiga reläet från dess sockel.
 4. Installera det nya reläet: Sätt in det nya reläet på samma plats och se till att det sitter ordentligt.
 5. Testa systemet: Kontrollera att den komponent som reläet styr fungerar korrekt.

Tips för att underhålla bilens reläer

För att förebygga problem med reläer och förlänga deras livslängd, följ dessa tips:

 1. Regelbunden inspektion: Kontrollera reläer och deras anslutningar regelbundet för tecken på slitage eller korrosion.
 2. Håll reläboxen ren: Se till att reläboxen är ren och torr för att förhindra korrosion och andra miljörelaterade skador.
 3. Undvik överbelastning: Se till att reläerna används inom deras specificerade strömmar och spänningar för att undvika överhettning.
 4. Byt ut gamla reläer: Om ett relä är gammalt eller visar tecken på slitage, byt ut det innan det blir ett problem.

Genom att följa dessa tips kan du säkerställa att dina reläer fungerar pålitligt och förlänger deras livslängd, vilket bidrar till en säker och effektiv drift av din bil.

Informationskälla:

Läs mer om hur man upptäcker ett trasigt relä i en bil på reservdelar24.se.