Påbörjad översättning till engelska

Vi har märkt en stor tillströmning av internationella besökare på den här webbplatsen, så nu har vi påbörjat arbetet med att översätta webbplatsen till engelska.

Om en artikel finns tillgänglig på engelska så finns det en länk längst ner i artikeln som går till den engelska versionen.

Det går också bra att välja English i den högra sidebaren eller längst ner på hemsidan för att komma till alla tillgängliga engelska artiklar.